SOS Kremnica

SOS Kremnica

NOVINKY A AKTUALITY

Vydanie dvoch čísel časopisu Kremnický letopis za rok 2017

V decembri roku 2017 sme vydali obe čísla časopisu Kremnický letopis (história a pamiatky mesta Kremnice a okolia) za rok 2017. Čítať viac.

Dve mimoriadne prednášky Martina Štefánika k dejinám Kremnice v stredoveku - november 2017

Dňa 9. novembra 2017 spoluorganizovalo naše občianske združenie dve prednášky historika Martina Štefánika z HÚ SAV o dejinách a význame Kremnice stredoveku. Ďalej čítať.

Upratovanie pri príležitosti Dňa zeme - máj 2017

Aj v roku 2017 sme sa pridali k aktivitám organizovaným pri príležitosti Dňa zeme. Čítať viac.

Rekonštrukcia kremnickej banskej prachárne - práce v rokoch 2015 a 2016

V roku 2015 bola kremnická banská pracháreň (17. storočie) domurovaná, v roku 2016 získala strechu a štítové múry. Čítať viac.

Prezentácia jubilejného 30. čísla časopisu Kremnický letopis!

Podujatie sa uskutočnilo 6. 12. 2016 a bolo veľmi príjemné s pestrým programom. Čítať viac.

Prezentácia Kremnického letopisu 1/2016

Dňa 28. júna 2016 sa uskutočnila prezentácia Kremnického letopisu 1/2016, celkovo 29. čísla tohto časopisu. Čítať viac.

AK SA VÁM PÁČI NAŠA ČINNOSŤ A MALI BY STE PRÍPADNE ZÁUJEM DAROVAŤ NÁM DVE PERCENTÁ Z DANÍ, KLIKNITE, PROSÍM, VĽAVO NA ODKAZ 2%!!!

Prezentácia kremnických letopisov za roky 2014 a 2015

23. februára 2016 sa uskutočnila v priestoroch kremnického múzea prezentácia ostatných čísel časopisu Kremnický letopis za roky 2014 a 2015. Čítať viac.

Nové čísla časopisu Kremnický letopis za rok 2015

V novembri a decembri roku 2015 sa podarilo vydať obe čísla časopisu Kremnický letopis za rok 2015, a to aj vďaka podpore zo strany Mesta Kremnica. Čítať viac.

Aktivity združenia v prvom polroku 2015

Aj v prvej polovici roku 2015 sa naše združenie venovalo tradičným aktivitám týkajúcich sa mesta Kremnice a jeho dejín. Čítať viac.

Združenie SOS Kremnica na festivale Amfitheatrum 2015

20. júna 2015 sa uskutočnil v Kremnici v Zechenterovej záhrade ďalší ročník festivalu Amfitheatrum, a to aj za účasti nášho združenia. Čítať viac.

Prezentácia Kremnických letopisov za rok 2013

10. decembra 2014 sa uskutočnila tradičná prezentácia nových čísel Kremnického letopisu - tentokrát za rok 2013. Čítať viac.

Prednáška Ako Kremničanov zbojníci okrádali

6. novembra 2014 sa v kine Akropola uskutočnila zaujímavá prednáška Ako Kremničanov zbojníci okrádali. Čítať viac.

Najnovšie prednášky z dejín Kremnice

Na jar roku 2014 rozbehlo naše združenie prednáškový cyklus z dejín Kremnice v kremnickom kine Akropola. Čítať viac.

Upratovanie mesta

Dňa 4. mája 2014 sa opäť, ako každý rok v rámci Dňa zeme, stretli členovia nášho združenia pred severným vstupom do Mestského hradu. Spolu sme poupratovali okolie a svah smerom ku Kutnohorskej ulici. Odpadu nebolo tento rok extrémne veľa, len pod mostom vedúcim do hradu bolo neuveriteľné množstvo rozbitého skla. Je to totiž miesto, kde sa "neoficiálne" popíja...

Prednáška Daniela Haasa Kianičku o dejinách hygieny v Kremnici

6. februára 2014 zorganizovalo združenie SOS Kremnica v spolupráci s Knižnicou Jána Kollára v Kremnici prednášku predsedu združenia Daniela Haasa Kianičku. Čítať viac.

Prezentácia Kremnických letopisov za rok 2012

Vo štvrtok 28. novembra 2013 sa uskutočnila pri príležitosti 685. výročia mesta Kremnice prezentácia čísel Kremnického letopisu za rok 2012. Čítať viac.

Beseda so Štefanom Volfom Slameníkovom

25. apríla 2013 zorganizovalo naše združenie v spoluprácii s knižnicou Jána Kollára v Kremnici zaujímavú besedu s pánom Štefanom Volfom-Slameníkovom z Novej Bane - Štálov. Čítať viac.

Odhalenie pamätnej tabule lekárovi a organológovi Pavlovi Hollému

23. novembra 2012 sme spoluodhalili pamätnú tabuľu kremnickému lekárovi, chrámovému organistovi a organológovi Pavlovi Hollému, ktorého 100. výročie narodenia sme si pripomenuli práve v roku 2012. Čítať viac.

Beseda s doc. Jánom Poliakom

Naše združenie v spolupráci s Knižnicou Jána Kollára v Kremnici usporiadalo 22. novembra 2012 besedu s Jánom Poliakom o jeho knihe Cez Kozie chrbty, ktorá pojednáva o salašníkoch a zbojníkoch v 16. storočí v oblasti medzi Kremnicou a Ráztočnom. Čítať viac.

Pokračovanie v záchrane banskej prachárne

Aj v roku 2012 sme pokračovali v záchrane starej banskej prachárne zo 17. storočia. Čítať viac.

Prezentácia jubilejného 20. čísla časopisu Kremnický letopis!

Dňa 25. apríla 2012 sa uskutočnila v priestoroch numizmatickej expozície NBS-Múzea mincí a medailí Kremnica prezentácia najnovšieho - jubilejnéhjo - čísla (2/2011) časopisu Kremnický letopis. Čítať viac.

Záchrana starej banskej prachárne

V roku 2011 sa naše združenie vrátilo k záchranárskym aktivitám a začalo s rekonštrukciou starej banskej prachárne zo 17. storočia... Čítať viac

Prezentácia Kremnického letopisu 1/2011

Dňa 12. 10. 2011 sa uskutočnila v prietoroch numizmatickej expozície kremnického múzea prezentácia ďalšieho čísla časopisu Kremnický letopis (1/2011)... Čítať viac

Cechové hody kremnické 2011

Dňa 23. júla 2011 sme sa ako združenie predstavili na Cechových hodoch kremnických, a to so stánkom... Čítať viac

Výstava Symboly doby nedávno minulej (1948 – 1989)

Občianske združenie SOS Kremnica v spolupráci s občianskym združením Cremnicium pripravili na leto 2011 (júl až koniec septembra, s výnimkou 15. – 30. augusta) pre záujemcov vo svojich spoločných výstavných priestoroch Galéria - Archív na Štefánikovom námestí 1/1 v Kremnici (za budovou Mestského úradu) zaujímavú výstavu nazvanú Symboly doby nedávno minulej (1948 – 1989). Čítať viac

Čistenie mesta pri príležitosti Dňa zeme

Pri príležitosti Dňa zeme sa členovia nášho združenia stretli dňa 17. 4. 2011 na svahu pod severným vstupom do kremnického Mestského hradu a tento svah vyčistili od odpadkov rôzneho druhu. Čítať viac.

Nezmyselná asanácia tzv. Zeleného domu v Kremnici

Počas jarných prázdnin roku 2011 bol v Kremnici nezmyselne zbúraný tzv. Zelený dom na Angyalovej ulici. Bol to objekt navrhovaný na zápis do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok a figurujúci medzi pamätihodnosťami mesta Kremnica. Čítať viac.

Prezentácia časopisov Kremnický letopis - čísla 1/2008, 1-2/2009 a 1-2/2010

17. marca 2011 boli slávnostne prezentované najnovšie čísla časopisu o dejinách Kremnice a jeho okolia Kremnický letopis. Čítať viac.

Odhalenie sochy kráľa Karola Róberta z Anjou

Dňa 24. februára 2011 bola spolu so slávnostným aktom zapísania Mincovne Kremnica, š. p. do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva a otvorením priestorov novej raziarne medailí odhalená v priestore pred mincovňou aj socha uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou, ktorý 17. novembra 1328 vydal listinu o založení mesta Kremnice a zriadil tu aj kráľovskú mincovňu a komoru. Čítať viac .

 

CIELE AKTIVÍT OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Občianske združenie SOS Kremnica je neziskovou organizáciou, pracujúcou na báze dobrovoľníctva, ktorej cieľom je prezentácia histórie mesta Kremnice a jeho okolia, ako aj propagácia a ochrana pamiatok a pamätihodností v tomto regióne.

Združenie vzniklo na prelome rokov 2000 a 2001. Jeho stanovy boli registrované na Ministerstve vnútra SR 8. decembra 2000, ustanovujúce zhromaždenie sa uskutočnilo 25. januára 2001. Združenie sa venuje vydavateľským aktivitám, výstavnej činnosti, drobným rekonštrukciám historických objektov, organizuje a zúčastňuje sa na rôznych podujatiach a buduje depozit historických architektonických, dekoračných, technických a úžitkových predmetov.

Združenie je členom fóra pre kultúrne dedičstvo Domovina – platformy mimovládnych, neziskových organizácií venujúcich sa kultúrnemu dedičstvu.

Občianske združenie SOS Kremnica je proti začatiu ekonomicky a ekologicky neakceptovateľnej povrchovej ťažby zlata v Kremnici!

Ako dobrovoľná nezisková organizácia uvítame akékoľvek finančné príspevky na realizáciu našich vydavateľských, výstavných, rekonštrukčných a organizátorskych aktivít. Môžte tak urobiť priamo v sídle združenia, respektíve poukázaním ľubovoľnej sumy na účet číslo 1481324851/0200 vo Všeobecnej úverovej banke.

MILÍ PRIATELIA, SYMPATIZANTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SOS KREMNICA, dovoľte aby sme sa aj tento rok uchádzali o darovanie 2 % z Vašich daní. Získané finančné prostriedky by sme radi použili na financovanie našich aktuálnych aktivít, teda na vydanie ďalších čísel historického časopisu Kremnický letopis a záchranu starej banskej prachárne zo 17. storočia. ĎAKUJEME! Čítať viac.