SOS Kremnica

Múzejný depozit občianskeho združenia SOS Kremnica

Združenie SOS Kremnica buduje už niekoľko rokov zbierku (múzejný depozit) historických artefaktov. Ide o predmety architektonickej, dekoračnej, technickej, úžitkovej i ilustratívnej povahy. Súbor má dokumentovať dejiny mesta Kremnice a jeho okolia, ako aj reprezentovať niekdajšiu kvalitu tradičných remesiel. Združenie by tak rado poukázalo na to, že má zmysel ochraňovať a udržiavať takéto predmety. Tým, že malebne dotvárajú životný priestor, je si k ním možné vytvoriť pozotívny vzťah.

Zozbierané artefakty plánuje združenie v budúcnosti vystaviť v samostatnej stálej expozícii. V depozite sa doteraz podarilo zhromaždiť vskutku zaujímavé predmety – kované barokové dvere, kamenné barokové ostenia, secesnú výkladnú skriňu, rôzne súčasti starej stolárskej dielne, kováčske mechy, uličnú tabuľku z obdobia rokov 1939 – 1945, banské tabule, rapkáč, viaceré obrazy a fotografie, predmety k dejinám socializmu v meste atď. atď.

 

Popisky k obrázkom:

- Záber do múzejného depozitu
- Kremnická uličná tabuľka z rokov 1939 - 1945
- Časť divadelnej opony z františkánskeho kláštora v Kremnici