SOS Kremnica

Darujte nám 2% dane

 Milí priatelia, sympatizanti združenia SOS Kremnica

naše občianske združenie vstúpilo v roku 2012 do druhej dekády svojej existencie. Aj naďalej pokračujeme v rozvíjaní našich aktivít. Aktuálne sa venujeme hlavne príprave ďalších čísel špecializovaného časopisu o dejinách Kremnice a okolia Kremnický letopis (čísla 20 až 22) a záchrane starej banskej prachárne zo 17. storočia, ktorú sme ako stavbu nielen zakonzervovali, ale dostavujeme aj jej chýbajúce časti. Radi by sme na záver pracháreň zastrešili a sprístupnili ju turistom.

Ak sa Vám vidia naše aktivity zmysluplné a ak ste sa nerozhodli darovať 2 % zo svojich daní nejakému inému záujmovému či občianskemu združeniu, dovoľte aby sme sa o Vaše 2 % z daní za rok 2011 uchádzali práve my. Môžte tak urobiť do konca marca (právnické osoby a fyzické osoby podávajúce si sami daňové priznanie), resp. do konca apríla (fyzické osoby, za ktoré podáva daňové priznanie zamestnávateľ). Príslušné predvyplnené tlačivo pripájame ako wordovský súbor.

Ako darovat 2 percentá

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu!

Mgr. Daniel Kianička, PhD., predseda združenia 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Údaje k dvom percentám z daní za rok 2010:

 Občianske združenie SOS Kremnica je neziskovou organizáciou. Pracuje teda na báze dobrovoľnosti, čo znamená, že jeho členovia nie sú za svoje aktivity finančne odmeňovaní. Zdroje na svoje vydavateľské, výstavné, rekonštrukčné a organizátorske aktivity, z ktorých všetky sú určené verejnosti, tak môže združenie získavať z grantov, sponzorských príspevkov, predaja služieb (napríklad z predaja časopisu Kremnický letopis), resp. z poukázania 2 % z daní právnickými a fyzickými osobami v prospech združenia.

Ak Vás aktivity združenia SOS Kremnica zaujali a radi by ste ich finančne podporili, môžte tak urobiť buď priamo prostredníctvom sponzorského príspevku (č. ú.: 1481324851/0200 vo VÚB) alebo prostredníctvom poukázania 2% z Vašich daní. Postup, ako poúkazať percentá, nájdete v pripojených linkoch. Všetky informácie okolo mechanizmu poukazovanie 2 % z daní nájdete na internetovej stránke: www.rozhodni.sk.   

Za podporu Vám budeme vďační a radi Vás zaradíme do zoznamu podporovateľov združenia, disponujúcich istými výhodami (zasielanie časopisu Kremnický letopis zdarma, informovanie o aktivitách združenia a pod).

 

Potrebné tlačiivá tu k stiahnutiu:

-> Potvrdenie o zaplatení dane

-> Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15. 02. 2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,30 €.
4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011.

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2011 na
daňový úrad podľa Vášho bydliska.
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

- Do kolónky ROK sa píše 2010 Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

 Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2010:

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2011, ktorému chcete poukázať Vaše 2%  zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 100 Sk.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 100 Sk pre prijímateľa.

daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2009) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

 Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2010:

Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2010. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 250 Sk.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 250 Sk na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (vzor prílohy) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava