SOS Kremnica

Objekt starej banskej prachárne

V roku 2003 odkúpilo občianske združenie SOS Kremnica od mesta Kremnica ruinu starej banskej prachárne neďaleko šachty Ludovika, a to aj s priľahlým pozemkom. Objekt prachárne bol, žiaľ, v 80. rokoch 20. storočia asanovaný. Našim cieľom do budúcnosti je konzervácia torza stavby (obvodové múrý do výšky približne 1 a pol metra), jej spevnenie a osadenie drevenej strechy na objekt. Pracháreň plánujeme zapojiť do trasy náučného banského chodníka, umiestniť v ňom ilustračné fotografie, texty a predmety.