SOS Kremnica

Prezentácie časopisu Kremnický letopis

Občianske združenie SOS Kremnica vydáva od roku 2001 v periodicite dvakrát ročne časopis o histórii a pamiatkach Kremnice a jej okolia Kremnický letopis (doteraz spolu 13 čísel, prvých deväť nieslo názov Kremnický rumaj). Každé nové číslo časopisu sa predstavuje verejnosti na osobitných prezentáciách. Ich súčasťou sú prednášky autorov, ktorí prispeli do toho-ktorého čísla, súťaže o ceny (knihy, DVD a pod. dotýkajúce sa dejín Kremnice) a sprievodný kultúrny program (hudba, čítanie, premeietanie filmov). Podujatia sa uskutočnili doteraz v priestoroch Okresnej knižnice Jána Kollára v Kremnici, NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica, Klube Labyrint a priestoroch združenia v budove starého mestského archívu za budovou Mestského úradu v Kremnici. Našlo si stály okruh priaznivcov z Kremnice i blízkeho okolia (Žiar nad Hronom, Banská Bystrica).