SOS Kremnica

Rekonštrukcia kremnickej banskej prachárne - práce v rokoch 2015 a 2016

Po devastácii kremnickej banskej prachárne (zo 17. storočia) v 80. rokoch 20. storočia pristúpilo občianske združenie SOS Kremnica v roku 2010 k jej rekonštrukcii. V roku 2015 bola stavba kompletne domurovaná (kamenný materiál a tehly) a na korunu muriva bol nasadený betónový veniec. V roku 2016 sa riešila výstavba krovu stavby a domurovanie štítových múrov. Na objekte bola vybudovaná sedlová strecha s hambálkovým krovom (sklon strechy je o  niečo prudší ako v 80. rokoch). Štítové mury boli vymurované s modernej tehly s tým, že na prednej strane bolo na štíte vynechané miesto na kruhové okno. V roku 2017 plánujeme stavbu omietnuť a zapojiť ju do kremnického banského náučného chodníka. Zastavte sa niekedy...