SOS Kremnica

Časopis Kremnický letopis

Kremnický letopis je časopisom o dejinách a pamiatkách mesta Kremnice a jeho okolia, ktorý vydáva združenie SOS Kremnica v periodicite 2x ročne od roku 2001. Doteraz vyšlo 13 čísel časopisu. Prvých deväť pod titulom Kremnický rumaj. Od jubilejného desiateho čísla nesie periodikum názov Kremnický letopis, s podtitulom annales cremnicienses.
Časopis si našiel stály okruh čitateľov a priaznivcov, a to nielen z regiónu mesta Kremnice, ale z celého územia Slovenska a dokonca i zahraničia (ČR, Nemecko atď.). Prostriedkom ku komunikácii so zahraničnými čitateľmi sú resumé k článkom v nemeckom, príp. anglickom jazyku. Autormi jednotlivých príspevkov sú odborníci z oblasti histórie zo Slovenska i zo zahraničia (Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika).
Vydávaniu Kremnického letopisu napomáha stála grantová podpora zo strany Ministerstva kultúry SR.

Na stiahnutie:

-> Kremnický letopis 2/2013 (24) , Obálka pre Kremnický letopis 2/2013 (24)

-> Kremnický letopis 1/2013 (23) , Obálka pre Kremnický letopis 1/2013 (23)

-> Kremnický letopis 2/2012 (22) , Obálka pre Kremnický letopis 2/2012 (22)

-> Kremnický letopis 1/2012 (21) , Obálka pre Kremnický letopis 1/2012 (21)

-> Kremnický letopis 2/2011 (20) , Obálka pre Kremnický letopis 2/2011 (20)

-> Kremnický letopis 1/2011 (19) , Obálka pre Kremnický letopis 1/2011 (19)

-> Kremnický letopis 1-2/2010 (17-18) , Obálka pre Kremnický letopis 1-2/2010 (17-18)

-> Kremnický letopis 1-2/2009 (15-16) , Obálka pre Kremnický letopis 1-2/2009 (15-16)

-> Kremnický letopis 2/2008 (14) , Obálka pre Kremnický letopis 2/2008 (14)

-> Kremnický letopis 1/2008 (13) , Obálka pre Kremnický letopis 1/2008 (13)

-> Kremnický letopis 2/2007 (12) , Obálka pre Kremnický letopis 2/2007 (12)

-> Kremnický letopis 1/2007 (11) , Obálka pre Kremnický letopis 1/2007 (11)

-> Kremnický letopis 2/2006 (10) , Obálka pre Kremnický letopis 2/2006 (10)

 

Kremnický rumaj - obsahy všetkých vydaných čísiel:

Kremnický rumaj 1/2001-2002
- Ivan Andráši: Úvod do minerálógie a baníctva mesta Kremnice
- Jozef Ryník: Obyvatelia v dejinách  Kremnice alebo Bola Kremnica vždy malá?
- Otto Štroffek: Knieža Arthur Odescalchi a Kremnica
- Jozef Ryník: Akcia lorda Rothermerea a Kremnica
- Vlastnými slovami (rozhovory s Kremničanmi o dejinách mesta a okolia)
- Daniel Kianička: Z dejín bicyklovania v Kremnici
- Daniel Kianička: Návšteva cisára Františka Lotrinského v Kremnici v roku 1751
- Barbora Glocková, Luboš Kürthy: Nové poznatky o kremnickom špitálskom kostole
- Luboš Kürthy (spolupracovali B. Glocková, K. Ďurian, I. Andráši): Nález zvyškov stredovekých technologických zariadení vo východnom krídle kremnickej mincovne
- Kamienky z mozaiky (rubrika historických zaujímavostí)
- Daniel Kianička Vianočné zvyky v Kremnici a okolí

Kremnický rumaj 2/2002
- Zaujímavosť – Tri vražedné zbrane v zbierkach kremnického múzea! (D. Kianička)
- Mravoučný príbeh o kremnickom kazateľovi magistrovi Mikulášovi zo Sabinova (M. Bovan)
- Národnostná hranica medzi Slovákmi a Maďarmi v Tekove (J. Ryník)
- Archívna knižnica v Kremnici (O. Štroffek)
- Kremnica a husitské vojenské výpravy (D. Kianička)
- Obnova strešnej krajiny v Kremnici (M. Čurilla)
- Cholerová epidémia v Kremnici v roku 1866 (L. Krchnáková)
- História včelárstva na Bartošovej Lehôtke /1. časť/ (J. Kaštier)
- Najkrajší minerál z Kremnice? (I. Andráši)
- Nástenná maľba v meštianskom dome č. 38 v Kremnici (L. Kürthy)
- Prierez históriou stolného tenisu v Kremnici (A. Juriš)
- Čo so sebou prináša obnova? /kopernické prelúdiá/ (B. Glocková)
- Krátke dejiny kováčov v Kremnici /do polovice 20. storočia/ (D. Kianička)
- Problematika ochrany historických stavieb vo vzťahu k architektonickej tvorbe a stavebnej praxi (L. Kürthy)
- Jánske zvyky v Kremnici a okolí (D. Kianička)

Kremnický rumaj 1/2003
- Ako sa Juraj Wayn, kupec z Kremnice, v okovách ocitol, alebo Čo sa stalo na Jakubskom jarmoku v Bytči v roku 1592, s. 1-2 (M. Martinický – M. Weinbergerová)
- Automobilisti v Kremnici medzi dvoma svetovými vojnami, s. 2-4 (J. Ryník)
- Peter Schaider, jeden z kodifikátorov kremnického banského práva, s. 4-5 ( M.Čelko)
- Patrónka Kremnice, s 5-6 (O. Štroffek)
- Kremnické špitály, s. 6-8 (D. Kianička)
- História včelárstva 2. časť, s. 8- 12 (J. Kaštier)
- Najdrahší minerál z Kremnice , s 12-13 (I. Andráši)
- Kamenné klenoty v zbierkach kremnického múzea a nové poznatky o interiéri hlavnej múzejnej budovy  s. 13-14 (L. Kürthy)
- Príbeh o tom ako asanáciu predbehla obnova - Prícestná kaplnka v Ostrom Grúni, s. 14-16 (B. Glocková)
- Banský kongres v Kremnici v roku 1909, s 16-18 (D. Kianička)
- Cudzinci v Kremnici v 30. rokoch 20. storočia, s. 18-19 ( J. Ryník)
- Krátka (a strastiplná) história vzniku železničnej trate Zvolen - Kremnica – Vrútky, s. 19 –20 (Janka Kolláriková - Magdaléna Kamhalová)
- Záchranné aktivity združenia SOS Kremnica, s. 21-22  (L. Kürthy)
- Zvyky na Nový rok a Tri krále, s.23 (D. Kianička)
- Dvaja významní kremnickí archivári a historici (100. výročie úmrtia Pavla Križka a 70 rokov od smrti M. Matunáka), s. 24 (D. Kianička)
- Niečo aj pre deti: Rozprávka o krtkovi Dudkovi (farebná strana vložená na konci časopisu)

Kremnický rumaj 2/2003
- Zakladacia listina mesta Kremnice – 675 rokov od jej vydania kráľom Karolom Róbertom (D. Kianička), s. 1 - 2
- Cesta Leonarda Tielescha a Zachariáša Rosenauera za panovníkom do Prahy v roku 1567 (M. Martinický), s. 2 - 3
-  Živnostníci v Kremnici (J. Ryník), s. 4 - 5
-  Ozdoba špitálskeho kostola (B. Glocková), s. 6
-  Kameň, ktorý nesie ľudský príbeh (Š. Volf–Slameníkov, úvod B. Glocková), s. 6 - 7
-  Z dejín kremnického Šturca (O. Finka), s. 7 - 9
- Apoštolskí syndikovia – finanční a právni zástupcovia kremnických františkánov (D. Kianička), s. 9 - 12
-  Zabudnutý kremnický kantor (O. Štroffek), s. 12 - 13
-  Údržba ľudového domu v Bartošovej Lehôtke (L. Kürthy), s. 13 - 14
-  Voľby parlamentného poslanca v Kremnici v r. 1877 (B. Bőtös), s. 15 - 16
-  Historky z kremnických krčiem (A. Juriš), s. 16 - 18
-  Nariadenie mesta Kremnice o nosení šiat z r. 1707 (D. Kianička), s. 18 - 19
- Gejza Angyal – rozprávanie o stretnutí môjho starkého s maliarom (S. Majerová), farebná vložka za s. 20

Kremnický rumaj 1/2004
- Kedy presne uplynulo 675 rokov od vydania mestských výsad pre Kremnicu? (D. Kianička), s. 1 - 2
- Zaujímavé privilégium pre kremnického organárskeho majstra Izáka Roglmayra (R. Ragač), s. 2 - 3
- Jazykový ostrov a chránená národnostná rezervácia? Sudetonemeckí národopisci v oblasti Kremnice v medzivojnovom období (M. Zückert), s 3 - 5
- Z dejín kremnického streleckého spolku (J. Kolláriková), s. 5 - 7
- O zavádzaní očkovania proti kiahňam v Kremnici a ostatných stredoslovenských banských mestách (L. Krchnáková), s. 7 - 8
- Denník doktora Hellensteina (B. Glocková), s. 8 - 9
- Kremnica na stránkach tlače (O. Štroffek), s 10 - 11
- Posledný dom so slamenou strechou v Bartošovej Lehôtke (D. Kianička), s. 11 - 13
- Kedy už konečne v Kremnici nahradíme aj posledný kamenný múr lacnou napodobeninou (aby bol na veky pokoj)? (L. Kürthy), s. 14 - 15
- Záchranné aktivity občianskeho združenia SOS Kremnica na jeseň 2003 (L. Kürthy), s. 15 - 16
- Prípad Agapa Malkušáka, katechetu františkánskeho rádu v Kremnici (J. Ryník), s. 16 - 17
- Zločin a trest v Kremnici v 17. storočí (D. Kianička), s. 17 - 20

Kremnický rumaj 2/2004
- Krátke dejiny vína v Kremnici alebo História domu č. 12 na hlavnom rínku (D. Kianička), s. 1-3
- Historické reliéfni kachle v Kremnici (M. Vitanovský), s. 3 - 5
- Etnicita Kremnice v minulosti a dnes (O. Štroffek), s. 5 - 7
- Kožušníci v Kremnici (J. Kúkel), s. 7 - 9
- Komorská hudba banskej a mincovnej komory v Kremnici (M. Khun), s. 9 - 11
- Staršia budova špitála sv. Jozefa znovu objavená? (L. Kürthy), s. 11
- Zo zvykov na Krahuliach – zabíjačka, Mikuláš, Lucia (A. Stang, W. Grosch), s. 12 - 15
- História slávnych kremnických dukátov (M. Kamhalová), s. 15 - 17
- Osudy Hlineno-fajkovej fabriky a kachľovej továrne rod. Štiasny v Kremnici (J. Ryník), s. 17 - 18
- Fenomén konfliktu v kremnických dejinách (D. Kianička), s. 19 - 20

Kremnický rumaj 1/2005
- farebné obrázkové číslo s historickými pohľadmi na jednotlivé štvrte Kremnice (celkové pohľady, Mestský hrad a Zámocké námestie, Hlavné – Štefánikovo námestie, Dolná brána, Dolná ulica – Horná – Kutnohorská ulica, Školská – Križkova ulica, Mlynská ulica a Huty ulica /J. Horvátha/, Zvolenská dolina)

Kremnický rumaj 2/2005
- s. 1 - 3, B. Glocková, L. Kürthy: Postihne Kremnicu osud krajín tretieho sveta? Is Kremnica going to have destiny of countries of the third world?
- s. 3 - 4, J. Rizman: V mene zlata... Im Namen des Goldes...
- s. 4, L. Kürthy: Architektúra mesta Kremnica opäť chudobnejšia Architektur der Stadt Kremnitz wurde abermals ärmer geworden
- s. 5, O. Finka: Príspevok k významnej návšteve cisára Františka Lotrinského v Kremnici v roku 1751 Notes to important visit of  Emperor Francis von Lothringen in Kremnica in 1751
- s. 6 - 8, W. Schretter von Wohlgemuthheim: Die Familie Schrötter de Wohlgemuthsheim in Kremnitz Rodina Schrötter z Wohlgemuthsheimu v Kremnici
- s. 8 - 11, D. Kianička - Kremnica a Viedeň v stredoveku Kremnitz und Wien im Mittelalter
- s. 11 - 12, B. Balážová: Príbeh o tom, ako sochárski tovariši ukradli v dome mešťana Schindlera moriaka, hus a dve sliepky Geschichte darüber, wie bildhauerische Gesellen im Haus des Bürgers Schindler einen Truthahn, eine Gans und zwei Hennen gestohlen haben
- s. 12 - 14, O. Štroffek - O remeslách a cechoch Über Handwerke und Zünfte
- s. 15 - 16, N. Vitanovská - Otakar Španiel – zakladateľ československej medailérskej školy Otakar Španiel – Founder of Czechoslovak medallic school
- s. 17 – 19, J. Ryník - Horúca voľba predsedníctva Okresného živnostenského spoločenstva v Kremnici alebo Pomery medzi živnostníkmi v roku 1932 The hot election of the chairman of  the district trade community in Kremnica or situation between tradesmen in 1932 
- s. 19 – 24, J. Kaštier - Z histórie Bartošovej Lehôtky pri Kremnici Aus der Geschichte der Gemeinde Bartošová Lehôtka bei Kremnitz

Kremnický rumaj 1/2006
-- číslo s farebnými pohľadmi na historickú Kremnicu s úrývkami z dobových cestopisov (v jazyku originálu i v preklade do slovenčiny, zostavil a preložil D. Kianička):
- Z cestopisu anglického lekára Eduarda Browna (1685)
- Opis budov patriacich kráľovskej komore v Kremnici (1742)
- Málo známy opis mesta Kremnice z roku 1747
- Z Denníka princa Leopolda z roku 1764
- Spomienky básnika Jána Kollára na Kremnicu (1806 – 1808)
- Topografický opis Kremnice z roku 1856
- Opis uhorských a sedmohradských banských miest z roku 1862
- Pre Kremnicu ťažký rok 1879


V prípade záujmu o kúpu časopisov sa môžte na nás obrátiť písomne, telefonicky alebo e-mailom, časopisy Vám budú zaslané na dobierku. Cena jedného čísla je 1,20 Euro.
adresa: o. z. SOS Kremnica, Štefánikovo nám. 11/21, 967 01 Kremnica, SR
tel.: 0915824518
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Zakúpiť si možné nasledujúce čísla:
Kremnický rumaj 2/2004, 2/2005, 1/2006
Kremnický letopis 2/2006, 1/2007, 2/2007, 1/2008