SOS Kremnica

Pamiatkový fond

Problematika ochrany historických stavieb

Špecifická problematika ochrany pamiatok nielen v našom meste, ale vo všeobecnosti v slovenskej spoločnosti vyvoláva rozpačité prípadne otvorene odmietavé reakcie. Podľa našeho názoru tento nepriaznivý stav vyplýva skôr z nedostatočnej informovanosti ako nedostatku dobrej vôle. Naše občianske združenie SOS chce v spolupráci s Pamiatkovým úradom ako aj ďalšími nevládnymi organizáciami príbuzného zamerania, zorganizovať pre obyvateľov a majiteľov pamiatok Kremnice tématický prednáškový cyklus, orientovaný na praktické riešenia konkrétnych problémov, vyskytujúcich sa pri opravách historických objektov.

Čítajte viac...