SOS Kremnica

Besedy spoluporiadané združením

Beseda so Štefanom Wolfom-Slameníkovom

25. apríla 2013 zorganizovalo naše združenie v spoluprácii s knižnicou Jána Kollára v Kremnici zaujímavú besedu s pánom Štefanom Volfom-Slameníkovom z Novej Bane - Štálov. Beseda sa uskutočnila v priestoroch čitárne knižnice a moderoval ju známy slovenský spisovateľ Peter Glocko. Pán Volf porozprával prítomným veľa cenného zo svojho života, života statočne pracujúceho sedliaka, pokračovateľa niekoľkostoročnej pracovnej tradície jeho predkov na Štáloch. V rokoch neslobody im boli ako "kulakom" nespravodlivo odňaté majetky a boli nútení boriť sa s novými problémami. Pán Volf sa naďalej stará o svoje hospodárstvo, na ktorom vypestoval, okrem iného, aj nové odrody jabĺk. Na záver besedy dokonca svojimi jabĺčkami a hruškami ponúkol prítomných (bolo aj niečo ostrejšie...). Dodajme ešte, že pán Volf je aj majstrom pera a príbehy zo svojho života kladie aj na papier. Veľa z nich už bolo publikovaných aj v knižnej podobe.

 

Beseda so spisovateľom Jánom Poliakom

V roku 2012 vydal doc. Ján Poliak z Ráztočna/Žiliny zaujímavú beletristickú knižku Cez Kozie Chrbty. Kniha pojednáva o salašníkoch a o zbojníkoch, ktorí ich ohrozovali. Dej sa odohráva v 16. storočí v oblasti medzi Kremnicou, Kunešovom, Slaskou, Skleným a Ráztočnom. Text sa číta veľmi dobre a je z neho cítiť aj istú "archaickú vravu". Kniha je čiastočne fikciou a čiastočne vychádza z acrhívnych prameňov týkajúcich sa zbojníckeho fenoménu v uvedenom období.

Občianske združenie SOS Kremnica v spolupráci s Knižnicou Jána Kollára v Kremnici pripravilo s autorom knihy dňa 22. novembra 2012 o 15. hodine besedu v čitárni knižnice. P. Ján Poliak na nej prezentoval svoju knihu a prezradil  i čo-to zo svojho osobného života. Poslucháči na naše príjemné prekvapenie mali množstvo otázok. Nakoniec si bolo možné knihu Cez Kozie chrbty aj kúpiť,a to za 5 eur (výrobná cena). Naše združenie objednalo 20 kusov z Obecného úradu v Ráztočne. Knihu je možné získať aj dnes, a to na Informačnom centre mesta Kremnice alebo v sídle združenia.

            

Beseda s Pavlom Dvořákom

Na 26. novembra 2003 pripravila Okresná knižnica Jána Kollára v Kremnici pre verejnosť besedu so známym slovenským historikom Pavlom Dvořákom. Podujatie pomáhalo pripraviť občianske združenie SOS Kremnica. Po skončení besedy nasledovala prezentácia 5. čísla časopisu Kremnický rumaj, vydávaného združením, ktorej sa zúčastnil aj Pavel Dvořák.

Beseda s Petrom Glockom

Dňa 20. novembra 2002 sa v priestoroch Okresnej knižnice Jána Kollára v Kremnici uskutočnila v dvoch termínoch (o 10,00 a 16,30 hod.) beseda so slovenským spisovateľom a rozprávkarom Petrom Glockom. Besedu nazvanú  Z rozprávky do Tvojho sveta sponzorsky zabezpečilo občiankse združenie SOS Kremnica.

Základné princípy obnovy a údržby historických stavieb

Dňa 17. decembra 2001 združenie SOS Kremnica zorganizovalo pre kremnickú verejnosť prednášku a besedu o základných princípoch obnovy a údržby historických stavieb spojenú s priemietaním. Druhú časť programu tvorilo diskusné fórum o problematike pamiatok a o prosperite mesta.