SOS Kremnica

Výstavy venované Kremnici

Výstava Symboly doby nedávno minulej (1948 – 1989)

 

Občianske združenie SOS Kremnica v spolupráci s občianskym združením Cremnicium pripravili na leto 2011 (júl až koniec septembra, s výnimkou 15. – 30. augusta) pre záujemcov vo svojich spoločných výstavných priestoroch Galéria - Archív na Štefánikovom námestí 1/1 (za budovou Mestského úradu) zaujímavú výstavu nazvanú Symboly doby nedávno minulej (1948 – 1989).

Návštevník môže na nej zhliadnuť predmety symbolizujúce obdobie socialistického zriadenia v Československu, zvlášť v Kremnici:

 

znaky rôznych združení (Socialistický zväz mládeže, Pionierska organizácia, Revolučné odborové hnutie atď), všeobecné symboly (veľkorozmerný kosák a kladivo), obrazy socialistických prezidentov a tajomníkov KSČ, monumentálnu kresbu zobrazujúcu Vladimíra Iljiča Lenina, busty (Ludvík Svoboda), legitimácie, ideologickú literatúru (knihy Karola Marxa, V. I. Lenina, Historický materializmus, kniha o Chruščovovej ceste po USA, Závery XVII. Zjazdu Komunistickej strany Československa atď.), maľovaný obraz s fotografiami kanidátov do Národného frontu z roku 1957, nástenný plagát s notami a textom k piesni Internacionála, socialistické medaily, plagáty a fotografie (prvomájové sprievody, foto s pioniermi, tribúny so socialistickými činiteľmi, fotografia Kremnice s päťcípou hviezdou na kopci zvanom Grobňa atď.) a iné (napríklad pionierska šatka či štandarda zväzu mládeže).

Výstava má nielen vizuálny, ale aj akustický rozmer, pri prehliadke totiž znejú z reproduktorov ideologické piesne socialistického režimu. Vystavené exponáty ilustrujú na jednej strane nezmyselnosť a myšlienkovú vyprahlosť minulého zriadenia, na druhej strane však skutočnosť, že na regionálnej úrovni neboli politické trenia a komunistická ideologizácia tak vypuklé ako na úrovni celoštátnej. Ilustrujú to predmety viažuce sa k tzv. Pražskej jari roku 1968 (novinové výstrižky, knihy, transparent s nápisom Za Dubčeka a slobodu...), ktoré boli opatrované na príslušných miestnych úradoch spolu so socialistickými symbolmi...   

 

    

Výstava Stará dobrá Kremnica alebo Kremnica ako si ju nepamätáme v Novom Jičíne na Morave

V septembri roku 2005 sa v rámci Slávností mesta Nový Jičín v Českej republike prezentovalo aj partnerské mesto Kremnica. Okrem viacerých kultúrnych podujatí pripravených Mestským úradom v Kremnici a numizmatickej výstavy NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica vystavovalo v Novom Jičíne i občianske združenie SOS Kremnica. V priestoroch radnice mesta Nový Jičín sa predstavilo reprízou výstavy Stará dobrá Kremnica alebo Kremnica ako si ju nepamätáme. Novojičínčania si na výstave mohli prezrieť panely s kremnickými historickými fotografiami a pohľadnicami, ako i niekoľko trojrozmerných predmetov. 

3. september 2005

Popisky k obrázkom:
- Výstava Stará dobrá Kremnica v budove radnice mesta Nový Jičín
- Červená veža v Kremnici, pohľadnica zo začiatku 20. storočia

Výstava Stará dobrá Kremnica alebo Kremnica ako si ju nepamätáme v maďarskej Várpalote

V máji roku 2006 sa mesto Kremnica zúčastnilo dní kultúry v maďarskom partnerskom meste Várpalota. Popri iných reperezentovalo mesto aj občianske združenie SOS Kremnica, ktoré v Maďarsku prezentovalo časť výstavy Stará dobrá Kremnica alebo Kremnica ako si ju nepamätáme. V historickej palácovej budove v centre mesta boli vystavené panely s historickými fotografiami a pohľadnicami.   

Popiska k obrázku:
- Pohľadnica Kremnice s Dolnou ulicou a kopcom Rembíz, začiatok 20. storočia

Výstava Stará dobrá Kremnica alebo Kremnica ako si ju nepamätáme

Historická architektúra má svoju vysokú hodnotu. Jej múry, trámy či omietky si totiž pamätajú nielen zručnosť tvorcov, ale aj všakovaké - veselé i smutné - ľudské príbehy. A v tom tkvie jej magická príťažlivosť...

Občianske združenie SOS Kremnica spolu s NBS - Múzeom mincí a medailí Kremnica pripravilo v roku 2003 pre verejnosť výstavu s názvom Stará dobrá Kremnica alebo ako si Kremnicu nepamätáme.
Vernisáž výstavy v galérijných priestoroch múzea sa uskutočnila 13. novembra 2003. Veľkému počtu prítomných sa prihovorili zástupcovia združenia, múzea, ako i primátor mesta Kremnice Ing. Miroslav Nárožný. Vernisáž spríjemnila svojou tvorbou kremnická pop-rocková kapela Regiment inštrument. Výstava mala veľký úspech a trvala do konca februára roku 2004.

Čítajte viac...