SOS Kremnica

Konferencie - zborníky

Medzinárodná konferencia Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice

Organizátori konferencie: Mesto Kremnica, Mincovňa Kremnica. š. p., NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, o. z. SOS Kremnica, o. z. Kremnica nad zlato

     V dňoch 26. a 27. júna 2007 sa uskutočnila v Kremnici v priestoroch radnej siene Mestského úradu medzinárodná konferencia Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. Podujatia, nad ktorým prebrali záštitu Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc., predseda Banskobystrického samosprávneho kraja a RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnice, sa zúčastnili odborníci z oblasti geológie, prírodných vied, ekológie, archeológie, pamiatkového výskumu a histórie, a to zo Slovenska, Nemecka, Českej republiky a Maďarska. Všetci referujúci zhodne konštatovali, že plánovaná neúmerne veľká povrchová ťažba zlata (pripravovaná kanadskou spoločnosťou Tournigan Gold Corporation a jej dcérskou slovenskou firmou Kremnica Gold, a. s.) by mala na Kremnicu ako turistické centrum veľmi negatívny dopad. Ťažba by zastavila sľubne sa rozvíjajúci turizmus, nedokázala by nahradiť počet pracovných miest, o ktoré by mesto (dnes so 7 %-nou nezamestnanosťou) tak prišlo a znehodnotila by cenu nehnuteľností a súkromného majetku obyvateľov. Mestu by nepomohli ani nepatrné poplatky za vyťažený nerast (max. 5 %) a problematické je aj vytváranie fondu na rekultiváciu povrchovej bane s úpravňou a odkaliskom.

Čítajte viac...