SOS Kremnica

Samospráva, štátna správa

Spolupráca občianskeho združenia SOS Kremnica so štátnou správou a samosprávou

Popri bohatej spolupráci združenia SOS Kremnica s Mestom Kremnica na poli spoločensko-kultúrnych aktivít sa združenie aktívne zapojilo aj do pripomienkovania Stratégie trvalo udržateľného rozvoja mesta Kremnica na roky 2003 až 2010. Naše združenie sa zasadzovalo pri rokovaniach hlavne za to, aby bol kladený väčší dôraz na spolupráciu s mimovládnymi organizáciami, a aby boli výraznejšie akcentované historické konotácie mesta pri rozvoji cestovného ruchu. 

 

1. júna roku 2004 sa zástupca združenia zúčastnil na pôde mesta Kremnice na pozvanie pána primátora Miroslava Nárožného stretnutia s ministrom kultúry Slovenskej republiky pánom Rudolfom Chmelom. Na stretnutí sa diskutovalo o problematike kultúry a zvlášť pamiatkovej starostlivosti.

 

Zástupcovia združenia SOS Kremnica sa v roku 2002 pravidelne aktívne zúčastňovali na Okresnom úrade v Žiari nad Hronom na zasadaniach Komisie pre schválenie a prerozdelenie finančných prostriedkov na zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok v Okrese Žiar nad Hronom.