SOS Kremnica

Podujatia k dejinám mesta

Vydanie dvoch čísel časopisu Kremnický letopis za rok 2017

V decembri roku 2017 sme vydali obe čísla časopisu Kremnický letopis za rok 2017. Vydanie bolo financované z dotácie Nadácie Tatra banky a z vlastných zdrojov. Číslo 1/2017 obsahuje rozsiahlejší text k téme Slovenské národné povstanie a Kremnica - ide o pohľad na povstanie prostredníctvom životných príbehov manželov Ireny a Vladimíra Varinských z Kremnice.  Číslo dopĺňajú ukážky z Vladimírovho denníka a Ireninej knihy spomienok, ako aj zaujímavá obrazová príloha. V čísle 2/2017 čitateľ nájde bibliografiu Kremnických letopisov za roky 2013 - 2017, teda obdobie piatich rokov a bohatú veľkorozmernú obrazovú prílohu prezentujúcu kremnickú mincovňu a banské objekty. Verejnú prezentáciu oboch čísel pripravuje naše združenie na jar 2018.

 

Dve mimoriadne prednášky Martina Štefánika k dejinám Kremnice v stredoveku

Dňa 9. novembra 2017 sa v Kremnici uskutočnili dve prednášky popredného slovenského historika Martina Štefánika. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Martin Štefánik je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (dvojodbor archívnictvo – história). Veľký doktorát získal na Historickom ústave SAV. V súčasnosti na Historickom ústave pôsobí ako vedúci Oddelenia stredovekých dejín.

Martin Štefánik sa vo svojom výskume zameriava na stredovek s dôrazom na dejiny hospodárstva. Systematicky sa pritom venuje aj stredovekým dejinám Kremnice. Nové hodnotné poznatky k tejto téme čerpá z domácich i zahraničných archívov (Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česko). Ako prvý poukázal na predtým málo prebádané ekonomické prepojenia kremnických banských podnikateľov s talianskymi finančnými domami (napríklad Bardiovci, Marsigliovci). Tie v priestore Kremnice investovali značný finančný kapitál a podporili tak rozvoj tunajšieho banského podnikania. Rovnako mali vplyv aj na založenie kremnickej mincovne. Zlato sa v Kremnici v 14. storočí ťažilo v tak enormnom množstve, že ovplyvnilo ceny tohto drahého kovu na svetových trhoch. Takisto malo dopad na rozšírenie produkcie benátskej mincovne. Skrátka, rozvoj Kremnice v stredoveku, predovšetkým v 14. storočí, bol tak veľký, že ak by sme ho chceli porovnať s niečím v súčasnosti, muselo by to byť prinajmenšom na úrovni Londýnskej burzy.

Keďže výskumy historika Martina Štefánika sú vskutku novátorské a pre Kremnicu veľmi dôležité, rozhodlo sa občianske združenie SOS Kremnica v spolupráci so Spolkom banskobystrických historikov a Mestom Kremnica usporiadať v Kremnici jeho malé prednáškové „turné“. Konkrétne išlo o dve prednášky, ktoré sa uskutočnili 9. novembra 2017. Prvá začala o 10.30 doobeda (miesto: kremnické múzeum – prednášková miestnosť) a určená bola študentom kremnických základných a stredných škôl (gymnázium, gymnázium pre sluchovo hendikepovanú mládež, „stará“ i „nová“ základná škola). Podujatia sa zúčastnili pedagógovia vyučujúci dejepis (magistri Barbora Mikulová, Silvia Szabóová, Andrea Ondrejková, Martin Ondrejka) a zhruba 40 študentov. Prednáška bola prispôsobená študijným potrebám študentov (školské osnovy), preto Martin Štefánik pohovoril aj všeobecne o vývoji stredovekých miest. Jadro prednášky tvorila téma Kremnice v 14. storočí – založenie mesta, jeho rozvoj, kremnická mincovňa a ťažba zlata, kremnická banská a mincová komora, investície svetových bankových domov v Kremnici, dobové ceny atď. Prednáška bola spojená s powerpointovou prezentáciou. Podujatie, myslím si, bolo pre študentov veľkým prínosom, pretože vďaka nemu mohli naplno „precítiť silu histórie“ a pochopiť, aké dôležité miesto má Kremnica v slovenských (resp. uhorských a európskych) dejinách.

 

Druhá prednáška sa uskutočnila v ten istý deň od 16.30 hod. v priestoroch vinotéky „Klubu Labyrint“. Záujem o podujatie bol veľký, zúčastnilo sa ho zhruba až 50 poslucháčov. Prednáška Martina Štefánika bola zameraná na najdôležitejšie body stredovekých dejín Kremnice. Zdôraznil v nej, že Kremnica patrila v stredoveku k najbohatším hospodárskym centrám strednej Európy, čo sa odrazilo aj na finančnej solventnosti obyvateľstva a rozvoji kultúry v meste. V dôsledku prílevu zlata z Kremnice do Talianska po roku 1328 poklesli ceny zlata na svetových trhoch. Dôležité bolo, že v Kremnici vznikla mincovňa a kráľovská komora. Prednáška bola vskutku inšpiratívna a takisto bola sprevádzaná powerpointovou prezentáciou. Na záver zúčastnení kládli hosťovi zaujímavé otázky a mali aj rôzne doplnky k prezentovanej tematike. Podujatie sa uskutočnilo na adekvátnej spoločenskej úrovni v príjemnom prostredí a bolo spojené s pohostením. Spoločenský rozmer rôznych odborných, resp. odborno-populárnych podujatí je veľmi dôležitý, pretože pomáha účastníkovi fixovať prezentované vedomosti a prináša mu sprievodný zážitok. Za finančnú podporu pri organizácii prednášok historika Martina Štefánika ďakujeme Mestu Kremnica (dotačná komisia, úrad).

 


Prezentácia jubilejného 30. čísla Kremnického letopisu

Dňa 6. 12. 2016 od 18. hodiny sa uskutočnila v priestoroch kremnického múzea prezentácia 30. jubilejného čísla časopisu Kremnický letopis, ktorého vydavateľom je naše občianske združenie. Podujatie bolo veľmi fajn. Prišlo naň okolo 30 ľudí a stretnutie s nimi bolo veľmi príjemné. Program bol pestrý - prednášky z dejín Kremnice, prezeranie starých fotografií Kremnice a hádanie, ktorý kút mesta zobrazujú (to vyvolalo naozaj "vášnivý" záujem), hudobný program (Klárika Štroffeková z nášho združenia - zhudobnený Jozef Miloslav Hurban a kremnické piesne), tradičný výherný kvíz s otázkami týkajúcimi sa histórie vydávania časopisu s atraktívnymi cenami (kniha o kremnických gagoch, kniha Kremnica - mesto klenotov a všetky čísla časopisu Kremnický letopis). Na začiatku sme si premietli aj obrázky z niektorých starších prezentácií časopisu (z 3., 10., 20. a 28.) a pohovorili o histórii vydávania časopisu (prvých 9 čísel vyšlo ako Kremnický rumaj), boli sme milo prekvapení, aký to vzbudilo záujem. Navyše prednášková sála múzea bola už vyzdobená vo vianočnom duchu (betlehemy, záprah, ozdoby...i... To prispelo k celkovo pohodovej atmosfére stretnutia.

Prezentácia časopisu Kremnický letopis 1/2016

Dňa 28. júna 2016 (utorok) sa v priestoroch kremnického múzea uskutočnila prezentácia časopisu Kremnický letopis 1/2016 (celkovo je to 29. číslo časopisu). Na podujatí odzneli dve prednášky - hosť zo Serede p. Ivan Sokol poinformoval prítomných o problematike kremnických komorských grófov, konkrétne Pavla Modrera, ktorý nemohol byť v roku 1463 grófom v Kremnici, pretože v tom čase už dva roky nežil (v uvedenom roku sa stal grófom jeho syn Ondrej Modrer), Daniel Haas Kianička predstavil tri články z časopisu: pokračovanie dejín žurnalistiky v Kremnici od Otta Štroffeka, príspevok Richarda Kafku o tom ako stupové technológie z Kremnice pomohli v nórskych baniach v 18. storočí odstrániť detskú prácu (text bol uverejnený ako pietna spomienka na pána Kafku, ktorý nás v minulom roku opustil) a napokon vlastný článok o dejinách Kremnice od tretiny 16. do polovice 17. storočia (prednáška bola sprevádzaná powerpointovou prezentáciou). Po prednáškach bol tradičný vedomostný kvíz spojený s odmenením troch vylosovaných výhercov. Na záver bol premietnutý krátky prezentačný filo podujatí Dobýjanie kremnického hradu v roku 2003 - to preto, lebo  22. a 23. júla 2016 bude to podujatí v Kremnici obnovené.

Debata v kuloároch po prezentácii časopisu

 

 

 

 

 

 

Prezentácia Kremnických letopisov za roky 2014 a 2015

Dňa 23. februára 2016 (od 17.00 hod.) sa uskutočnila v priestoroch "študovne" kremnického múzea prezentácia nových čísel Kremnického letopisu, a to za roky 2014 a 2015. V roku 2015 totiž vyšli štyri čísla časopisu za oba spomenuté roky. Tým sa podarilo dobehnúť ročný sklz vo vydávaní časopisu spôsobený absenciou času a finančných prostriedkov. Prezentácia bola zaujímavá a bohatá, odznelo na nej až 6 prednášok - Voľný čas v stredovekej Kremnici (Daniel Haas Kianička), Karner a Severná veža Mestského hradu v Kremnici (Luboš Kürthy), Hľadanie stredovekej cesty z Kremnice do Prievidze (Peter Mišík), 80 rokov kremnického Šachového klubu (Bohuš Wollner), Z dejín atletiky v Kremnici (Peter Berčík) a Kremnica - staviteľka kúpeľov v Turčianskych Tepliciach (Barbora Glocková). Súčasťou prednášky z dejín kremnického šachu bola aj videoprezentácia relácie odvysielanej na RTVS k 80-ke kremnického klubového šachu. Na záver sa uskutočnil tradičný kvíz s výhernými cenami (súbor Kremnických letopisov a dve publikácie od Viliama Apfela) - kvízové otázky: V Ktorom roku je doložený v Kremnici píšťalkár s medveďom (1450)? Ktoré výročie si pripomenul Šachový klub v Kremnici (80)? Ako sa pôvodne volal hotel Malá Fatra v Turčianskych Tepliciach (Grand)?

Prezentácia Kremnického letopisu 1/2016 sa uskutoční 28. júna 2016!Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135