SOS Kremnica

Výročia mesta

Výročie 675 rokov založenia mesta Kremnica

V roku 2003 si mesto Kremnica pripomenulo 675. výročie založenia. Historické podklady k oslavám pripravil Daniel Kianička z občianskeho združenia SOS Kremnica. Zacitujme si krátko z tohto materiálu a nahliadnime tak do kremnickej histórie:
„Mesto Kremnica patrí k mestám s veľkou minulosťou. Toto dnes neveľké mestečko patrilo najmä v stredoveku k najdôležitejším európskym hospodárskym strediskám. Vďačilo za to najmä svetoznámym baniam na zlato a mincovni. Svedectvom toho sú i starobylé historické uličky Kremnice, pri prechádzke ktorými až mrazí v chrbte...

Čítajte viac...