SOS Kremnica

Záchranné pamiatkové aktivity občianskeho združenia SOS Kremnica

Údržbe, opravám a záchrane historických objektov sa naše združenie venovalo najmä v rokoch 2001 – 2003. Neskôr sme z rodinných dôvodov činnosť na tomto poli dočasne obmedzili. 

Snaha o záchranu hmatateľných pamätníkov minulosti vyplynula z teoretických i praktických skúseností niektorých členov združenia (v rámci práce na pamiatkovom úrade a v oblasti múzejníctva). V spolupráci s jednotlivcami i občianskymi združeniami sme sa pokúsili znovuobjaviť pôvodné technológie a postupy, ktoré si síce vyžadujú aspoň základnú remeselnú zručnosť, ale zároveň bývajú najlacnejšie a najúčinnejšie, pretože v sebe skrývajú stáročiami overené skúsenosti našich predkov. Samozrejme v zložitejších prípadoch sa majitelia historických objektov nevyhnú náročnejším a nákladnejším rekonštrukčným technológiám. Keďže však niekedy môže aj drobný nenáročný zásah zabrániť záhube pamiatky, ktorá je zvyčajne spôsobená nedostatočnou alebo úplne zanedbanou údržbou, pokúsili sme sa aj my svojou troškou prispieť k záchrane niektorých objektov