SOS Kremnica

Členovia predsedníctva

Daniel

 

Barbora a Luboš

Magda

 

Otto

Sídlo združenia

  Oficiálne sídlo združenia je v budove NBS – Múzea mincí a medailí na Štefánikovom námestí 11/21 v Kremnici. Popri tom má združenie spolu s občianskym združením Cremnicium v prenájme priestory budove tzv. starého mestského archívu, naväzujúcej v zadnej časti na budovou Mestského úradu na Štefánikovom námestí 1/1