SOS Kremnica

Záchrana starej banskej prachárne

V roku 2011 sa naše združenie opäť vrátilo k záchranárskym aktivitám. Začali sme s rekonštrukciou banskej prachárne zo 17. storočia, ktorú sme v roku 2003 odkúpili od mesta Kremnica. V 80. rokoch 20. storočia budova prachárne, situovaná neďaleko šachty Ludovika, ešte stála. Avšak niekedy v priebehu uvedených rokov došlo k jej rozobratiu, údajne obyvateľmi z okolia kvôli stavebnému materiálu. Kamenná budova bez strechy postupne chátrala, až z nej ostali iba obvodové múry do výšky cca 1 - 1,5 m. V ruinách stavby sa rozrástli náletové kríky a menšie stromy a budova sa postupne zrútila sama do seba, takže ju už skoro nebolo vidno. Na jar roku 2011 boli stromy v okolí prachárne vypiľované kvôli vedeniu vysokého napätia, po dohode s Mestskými lesmi Kremnica bola od náletov očistená aj samotná stavba prachárne. Po spracovaní a odvezení dreva sme pristúpili k očisteniu pozostatkov múrov stavby, k čomu bol použitý báger, keďže sa vnútri stavby nenachádzalo nič cenné, čo by si vyžiadalo ručné vykopanie stavby. Po očistení muriva sa začalo s vyťahovaním múrov, keďže stavbu hodláme zrekonštruovať do pôvodného stavu. Použité boli kamene z pôvodnej stavby, z ktorých väčšina mala zaujímavý kremičitý charakter, typický pre banské lokality. Na murovanie sa použil jemný štrk a nehasené vápno. Vápno sme hasili a vyrábali maltu tradičnou technológiou vrstvenia štrku a vápna do podoby kužeľovitého kopčeka, na ktorého vrchole bol vytvorený akýsi kráter, do ktorého bola po tri dni liata postupne voda. Múry boli vytiahnuté do výšky 1,8 - 2,5 mm a napokon boli zakryté na konci septembra na zimu plachtami. V budúcom roku plánujeme pokračovať v murovaní a radi by sme stavbu zakryli krovom. Súčasťou murovania bude aj vybudovanie náznakov klenieb, ktoré boli pôvodne kvôli bezpečnosti (pušný prach) v objekte.