SOS Kremnica

Beseda so spisovateľom Jánom Poliakom

V roku 2012 vydal doc. Ján Poliak z Ráztočna/Žiliny zaujímavú beletristickú knižku Cez Kozie Chrbty. Kniha pojednáva o salašníkoch a o zbojníkoch, ktorí ich ohrozovali. Dej sa odohráva v 16. storočí v oblasti medzi Kremnicou, Kunešovom, Slaskou, Skleným a Ráztočnom. Text sa číta veľmi dobre a je z neho cítiť aj istú "archaickú vravu". Kniha je čiastočne fikciou a čiastočne vychádza z acrhívnych prameňov týkajúcich sa zbojníckeho fenoménu v uvedenom období.

Občianske združenie SOS Kremnica v spolupráci s Knižnicou Jána Kollára v Kremnici pripravilo s autorom knihy dňa 22. novembra 2012 o 15. hodine besedu v čitárni knižnice. P. Ján Poliak na nej prezentoval svoju knihu a prezradil  i čo-to zo svojho osobného života. Poslucháči na naše príjemné prekvapenie mali množstvo otázok. Nakoniec si bolo možné knihu Cez Kozie chrbty aj kúpiť,a to za 5 eur (výrobná cena). Naše združenie objednalo 20 kusov z Obecného úradu v Ráztočne. Knihu je možné získať aj dnes, a to na Informačnom centre mesta Kremnice alebo v sídle združenia.