SOS Kremnica

Beseda so Štefanom Wolfom-Slameníkovom

25. apríla 2013 zorganizovalo naše združenie v spoluprácii s knižnicou Jána Kollára v Kremnici zaujímavú besedu s pánom Štefanom Volfom-Slameníkovom z Novej Bane - Štálov. Beseda sa uskutočnila v priestoroch čitárne knižnice a moderoval ju známy slovenský spisovateľ Peter Glocko. Pán Volf porozprával prítomným veľa cenného zo svojho života, života statočne pracujúceho sedliaka, pokračovateľa niekoľkostoročnej pracovnej tradície jeho predkov na Štáloch. V rokoch neslobody im boli ako "kulakom" nespravodlivo odňaté majetky a boli nútení boriť sa s novými problémami. Pán Volf sa naďalej stará o svoje hospodárstvo, na ktorom vypestoval, okrem iného, aj nové odrody jabĺk. Na záver besedy dokonca svojimi jabĺčkami a hruškami ponúkol prítomných (bolo aj niečo ostrejšie...). Dodajme ešte, že pán Volf je aj majstrom pera a príbehy zo svojho života kladie aj na papier. Veľa z nich už bolo publikovaných aj v knižnej podobe.