SOS Kremnica

Upratovanie pri príležitosti Dňa zeme

Pri príležitosti Dňa zeme sme 11. mája 2017 opäť vyupratovali úsek pod kremnickým Mestským hradom zo severnej strany. Väčších-menších smetí boli dve vrecia, plus našla sa tam stará autosedačka a viaceré odkvapové rúry. Aktivita je organizovaná ako spolupráca Mesta Kremnica a nášho občianskeho združenia.