SOS Kremnica

Záchranárske aktivity

Záchranárske aktivity

Upratovanie pri príležitosti Dňa zeme

Pri príležitosti Dňa zeme sme 11. mája 2017 opäť vyupratovali úsek pod kremnickým Mestským hradom zo severnej strany. Väčších-menších smetí boli dve vrecia, plus našla sa tam stará autosedačka a viaceré odkvapové rúry. Aktivita je organizovaná ako spolupráca Mesta Kremnica a nášho občianskeho združenia.


Rekonštrukcia kremnickej banskej prachárne - práce v rokoch 2015 a 2016

Po devastácii kremnickej banskej prachárne (zo 17. storočia) v 80. rokoch 20. storočia pristúpilo občianske združenie SOS Kremnica v roku 2010 k jej rekonštrukcii. V roku 2015 bola stavba kompletne domurovaná (kamenný materiál a tehly) a na korunu muriva bol nasadený betónový veniec. V roku 2016 sa riešila výstavba krovu stavby a domurovanie štítových múrov. Na objekte bola vybudovaná sedlová strecha s hambálkovým krovom (sklon strechy je o  niečo prudší ako v 80. rokoch). Štítové mury boli vymurované s modernej tehly s tým, že na prednej strane bolo na štíte vynechané miesto na kruhové okno. V roku 2017 plánujeme stavbu omietnuť a zapojiť ju do kremnického banského náučného chodníka. Zastavte sa niekedy...

Pokračovanie v záchrane banskej prachárne

Aj v roku 2012 pokračovalo naše združenie v záchrane starej banskej prachárne neďaleko šachty Ľudovika v Kremnici. Po vypílení náletu, "vybágrovaní" stavby a počiatočných konzervačných prácach, ktoré boli vykonané v roku 2011, sa v roku 2012 pristúpilo k murárskym aktivitám. Na pracháreň sme doviezli piesok, vodu a nehasené vápno z vápenky a postupne hasili vápennú maltu. Z tej a kameňov sa potom stavba postupne vymurovala do pôvodnej výšky s ponechaním 4 nových malých okenných otvorov. V nasledujúcej fáze bude potrebné domurovať klenbičky nad oknami a korunu muriva, čo umožní prikročiť k tesárskym prácam a výstavbe krovu.

    

Záchrana starej banskej prachárne

V roku 2011 sa naše združenie opäť vrátilo k záchranárskym aktivitám. Začali sme s rekonštrukciou banskej prachárne zo 17. storočia, ktorú sme v roku 2003 odkúpili od mesta Kremnica. V 80. rokoch 20. storočia budova prachárne, situovaná neďaleko šachty Ludovika, ešte stála. Avšak niekedy v priebehu uvedených rokov došlo k jej rozobratiu, údajne obyvateľmi z okolia kvôli stavebnému materiálu. Kamenná budova bez strechy postupne chátrala, až z nej ostali iba obvodové múry do výšky cca 1 - 1,5 m. V ruinách stavby sa rozrástli náletové kríky a menšie stromy a budova sa postupne zrútila sama do seba, takže ju už skoro nebolo vidno. Na jar roku 2011 boli stromy v okolí prachárne vypiľované kvôli vedeniu vysokého napätia, po dohode s Mestskými lesmi Kremnica bola od náletov očistená aj samotná stavba prachárne. Po spracovaní a odvezení dreva sme pristúpili k očisteniu pozostatkov múrov stavby, k čomu bol použitý báger, keďže sa vnútri stavby nenachádzalo nič cenné, čo by si vyžiadalo ručné vykopanie stavby. Po očistení muriva sa začalo s vyťahovaním múrov, keďže stavbu hodláme zrekonštruovať do pôvodného stavu. Použité boli kamene z pôvodnej stavby, z ktorých väčšina mala zaujímavý kremičitý charakter, typický pre banské lokality. Na murovanie sa použil jemný štrk a nehasené vápno. Vápno sme hasili a vyrábali maltu tradičnou technológiou vrstvenia štrku a vápna do podoby kužeľovitého kopčeka, na ktorého vrchole bol vytvorený akýsi kráter, do ktorého bola po tri dni liata postupne voda. Múry boli vytiahnuté do výšky 1,8 - 2,5 mm a napokon boli zakryté na konci septembra na zimu plachtami. V budúcom roku plánujeme pokračovať v murovaní a radi by sme stavbu zakryli krovom. Súčasťou murovania bude aj vybudovanie náznakov klenieb, ktoré boli pôvodne kvôli bezpečnosti (pušný prach) v objekte. 

 

 

Čistenie mesta pri príležitosti Dňa zeme

Pri príležitosti Dňa zeme sa členovia nášho združenia stretli dňa 17. 4. 2011 na svahu pod severným vstupom do kremnického Mestského hradu a tento svah vyčistili od odpadkov rôzneho druhu - fľaše, hrnce, topánky, oblečenie, konzervy, plechy, gumy, tyče, staré zásuvky, sklo, bežné smeti atď. Brigádu sme zorganizovali na podnet vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Výzvu sme prijali s nadšením, pretože radi venujeme Kremnici časť zo svojho voľného času. A to napriek (parafrázovanému) názoru pani poslankyne Ing. Kláry Popovej, že voluntaristické aktivity sú našimi dobrovoľnými aktivitami, nikto nás ich nenúti robiť a nikoho nezaujíma, že sa im venujeme....

 

 

 

 

   

 

 

 

 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ws1027900/www_root/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135