SOS Kremnica

Pamiatkový zákon

Pripomienky občianskeho združenia SOS Kremnica

Všeobecne je potrebné skonštatovať, že navrhovaný zákon nerieši základné problémy, ktoré sú príčinou nepriaznivého stavu v súčasnej pamiatkovej starostlivosti. Problematika sa dá zhrnúť do niekoľkých bodov:

Čítajte viac...