SOS Kremnica

Výročie návštevy Františka Lotrinského

Oslavy 250. výročia návštevy Kremnice cisárom Františkom Lotrinským

8. júna 2001 sa v Kremnici uskutočnili oslavy 250. výročia návštevy mesta cisárom Františkom Lotrinským. Na organizácii sa podieľalo aj združenie SOS Kremnica. Pre účastníkov vyhotovilo propagačnú skladačku (spolu s kremnickým múzeom) viac v kapitole o vydavateľskej činnosti múzea) a historické podklady k scenáru. Súčasťou osláv návštevy panovníka v stredoslovenských banských mestách v roku 1751 bola medzinárodná konferencia, ktorá sa uskutočnila v Banskej Štiavnici. Pre jej účastníkov pripravilo združenie SOS Kremnica exkurziu po historických zákutiach Kremnice a do tzv. Šturca, kde sa v minulosti ťažilo zlato a navštívil ho aj cisár František Lotrinský.

- foto pomník v Šturci