SOS Kremnica

Podujatia k dejinám mesta

Prezentácia jubilejného 30. čísla Kremnického letopisu

Dňa 6. 12. 2016 od 18. hodiny sa uskutočnila v priestoroch kremnického múzea prezentácia 30. jubilejného čísla časopisu Kremnický letopis, ktorého vydavateľom je naše občianske združenie. Podujatie bolo veľmi fajn. Prišlo naň okolo 30 ľudí a stretnutie s nimi bolo veľmi príjemné. Program bol pestrý - prednášky z dejín Kremnice, prezeranie starých fotografií Kremnice a hádanie, ktorý kút mesta zobrazujú (to vyvolalo naozaj "vášnivý" záujem), hudobný program (Klárika Štroffeková z nášho združenia - zhudobnený Jozef Miloslav Hurban a kremnické piesne), tradičný výherný kvíz s otázkami týkajúcimi sa histórie vydávania časopisu s atraktívnymi cenami (kniha o kremnických gagoch, kniha Kremnica - mesto klenotov a všetky čísla časopisu Kremnický letopis). Na začiatku sme si premietli aj obrázky z niektorých starších prezentácií časopisu (z 3., 10., 20. a 28.) a pohovorili o histórii vydávania časopisu (prvých 9 čísel vyšlo ako Kremnický rumaj), boli sme milo prekvapení, aký to vzbudilo záujem. Navyše prednášková sála múzea bola už vyzdobená vo vianočnom duchu (betlehemy, záprah, ozdoby...i... To prispelo k celkovo pohodovej atmosfére stretnutia.

Prezentácia časopisu Kremnický letopis 1/2016

Dňa 28. júna 2016 (utorok) sa v priestoroch kremnického múzea uskutočnila prezentácia časopisu Kremnický letopis 1/2016 (celkovo je to 29. číslo časopisu). Na podujatí odzneli dve prednášky - hosť zo Serede p. Ivan Sokol poinformoval prítomných o problematike kremnických komorských grófov, konkrétne Pavla Modrera, ktorý nemohol byť v roku 1463 grófom v Kremnici, pretože v tom čase už dva roky nežil (v uvedenom roku sa stal grófom jeho syn Ondrej Modrer), Daniel Haas Kianička predstavil tri články z časopisu: pokračovanie dejín žurnalistiky v Kremnici od Otta Štroffeka, príspevok Richarda Kafku o tom ako stupové technológie z Kremnice pomohli v nórskych baniach v 18. storočí odstrániť detskú prácu (text bol uverejnený ako pietna spomienka na pána Kafku, ktorý nás v minulom roku opustil) a napokon vlastný článok o dejinách Kremnice od tretiny 16. do polovice 17. storočia (prednáška bola sprevádzaná powerpointovou prezentáciou). Po prednáškach bol tradičný vedomostný kvíz spojený s odmenením troch vylosovaných výhercov. Na záver bol premietnutý krátky prezentačný filo podujatí Dobýjanie kremnického hradu v roku 2003 - to preto, lebo  22. a 23. júla 2016 bude to podujatí v Kremnici obnovené.

Debata v kuloároch po prezentácii časopisu

 

 

 

 

 

 

Prezentácia Kremnických letopisov za roky 2014 a 2015

Dňa 23. februára 2016 (od 17.00 hod.) sa uskutočnila v priestoroch "študovne" kremnického múzea prezentácia nových čísel Kremnického letopisu, a to za roky 2014 a 2015. V roku 2015 totiž vyšli štyri čísla časopisu za oba spomenuté roky. Tým sa podarilo dobehnúť ročný sklz vo vydávaní časopisu spôsobený absenciou času a finančných prostriedkov. Prezentácia bola zaujímavá a bohatá, odznelo na nej až 6 prednášok - Voľný čas v stredovekej Kremnici (Daniel Haas Kianička), Karner a Severná veža Mestského hradu v Kremnici (Luboš Kürthy), Hľadanie stredovekej cesty z Kremnice do Prievidze (Peter Mišík), 80 rokov kremnického Šachového klubu (Bohuš Wollner), Z dejín atletiky v Kremnici (Peter Berčík) a Kremnica - staviteľka kúpeľov v Turčianskych Tepliciach (Barbora Glocková). Súčasťou prednášky z dejín kremnického šachu bola aj videoprezentácia relácie odvysielanej na RTVS k 80-ke kremnického klubového šachu. Na záver sa uskutočnil tradičný kvíz s výhernými cenami (súbor Kremnických letopisov a dve publikácie od Viliama Apfela) - kvízové otázky: V Ktorom roku je doložený v Kremnici píšťalkár s medveďom (1450)? Ktoré výročie si pripomenul Šachový klub v Kremnici (80)? Ako sa pôvodne volal hotel Malá Fatra v Turčianskych Tepliciach (Grand)?

Prezentácia Kremnického letopisu 1/2016 sa uskutoční 28. júna 2016!


Nové čísla Kremnického letopisu za rok 2015

V novembri a decembri roku 2015 sa podarilo dohnať sklz, ktorý existoval pri vydávaní časopisu Kremnický letopis. Od januára do júla 2015 sa nám podarilo vydať dodatočne obe čísla časopisu za rok 2014, vďaka čomu sme sa od augusta mohli sústrediť na vydanie dvoch čísel za rok 2015. Obe čísla vyšli vďaka dotačnej podpore Mesta Kremnica (200 eur) a mechanizmu 2 % z daní. Obsahom čísla 1/2015 sú články: 80 rokov Šachového klubu v Kremnici (1935 - 2015) (Jaromír Lehotský - Bohuš Wollner), Hľadanie stredovekej cesty z Kremnice do Prievidze (Peter Mišík) a Nevyužitá šanca... (Daniel Haas Kianička), v čísle 2/2015 boli publikované príspevky: Kremnica v 15. a na začiatku 16. storočia (Daniel Haas Kianička), Kremnica - staviteľka kúpeľov v Turčianskych Tepliciach, 2. časť: Výstavba hotela Grand (Malá Fatra) v rokoch 1926 - 1928 (Barbora Glocková) a Z histórie atletiky v Kremnici, 2. časť (Peter Berčík, editor). Veríme, že sa čitateľom budú obe čísla páčiť.

Prezentácia oboch čísel Kremnického letopisu za rok 2014 i oboch čísel za rok 2015 je plánovaná na február roku 2016. Už dnes sa však všetky časopisy nachádzajú v príslušných knižniciach, kde si je ich možné vypožičať.

Aktivity združenia v prvom polroku 2015

Aj v prvej polovici roku 2015 sa naše združenie venovalo tradičným aktivitám. 29. apríla 2015 (od 18. 00) sme spoluorganizovali s občianskym združením 1115 v kine Akropola prednášku Daniela Haasa Kianičku Ako sa Kremničania hanili... Záujemcovia o dejiny mesta si prišli na svoje aj v oblasti meštianskych sporov o česť a používaných vulgárnych výrazov, ktorými sa obyvatelia mesta vzájomne osočovali... V nedeľu 3. mája 2015 sme tradične pri príležitosti Dňa zeme vyupratovali areál pred severným vstupom do Mestského hradu... no a napokon sme sa 20. júna 2015 zúčastnili aj na festivale Amfitheatrum v Zechenterovej záhrade v Kremnici (viac v osobitnej správe).