SOS Kremnica

Podujatia k dejinám mesta

Prednášky z dejín Kremnice

 

Na jar roku 2014 rozbehlo naše združenie prednáškový cyklus v kremnickom kine Akropola z dejín Kremnice. Ide o spoločný projekt občianskych združení SOS Kremnica a 1115 Kremnica (prevádzkovateľ kina). V prvom polroku sa uskutočnili dve prednášky Daniel Haasa Kianičku (SOS Kremnica).

Prvá (13. marca) mala názov Strach a hnus v Kremnici - Zápas mešťanov so špinou a nečistotami v dejinách mesta a pozývaní boli na ňu záujemcovia nasledujúcou anotáciou: Dnešné formy hygienickej starostlivosti o telo sú v podstate až produktom 19. storočia, predtým ľudia museli na uliciach prekračovať kopy odpadu a rôzneho svinstva, ktoré zapáchali na veľkú vzdialenosť, v okolí jatiek tiekli po zemi celé potoky teplej zvieracej krvi, po meste behali besné psi a mačky, ako sa s týmito problémami vyrovnávali Kremničania od stredoveku do konca 18. storočia sa dozviete na prednáške v kine Akropola...

Druhá prednáška prebehla 16. marca amala titul Zločin a trest v dejinách Kremnice - Ako Kremničania kradli, vraždili, smilnili a nadávali si... Anotácia: Zločin je fenoménom, ktorý sprevádza ľudstvo od nepamäti. Tak ako z iných lokalít aj z Kremnice sa dochovalo množstvo prameňov dokumentujúcich dejiny kriminality. K najrozšírenejším zločinom patrili v minulosti krádeže, po nich nasledovali lúpeže, zabitia a vraždy. Často sa bolo možné stretnúť aj s porušovaním manželského poriadku či vzájomnými urážkami. Aké boli rozdiely medzi súčasnosťou a minulosťou v oblasti kriminality sa dozviete na prednáške v kine...

Obe prednášky boli úspešné a zúčastnilo sa ich, na prekvapenie, pomerne veľa poslucháčov. Pri prednáškach sa aj premietalo a "používali názorné pomôcky". V bare kina sa mohli všetci pekne občerstviť... Dve prednášky z cyklu sa pripravujú aj na jeseň 2014.

Zábery z prednášky o hygiene, foto: Eniac

Výrezy z plagátov, grafika: Eniac

 

Prednáška Daniela Haasa Kianičku o dejinách hygieny v Kremnici

6. februára 2014 zorganizovalo združenie SOS Kremnica v spolupráci s Knižnicou Jána Kollára v Kremnici prednášku predsedu združenia Daniela Haasa Kianičku. Podujatie sa uskutočnilo od 16. hodiny v priestoroch čitárne knižnice na Štefánikovom námestí a zúčastnilo sa ho zhruba 40 záujemcov o kremnické dejiny. Prednášajúci predstavil prítomným dejiny hygieny v Kremnici od stredoveku do konca 18. storočia. Venoval sa najmä hygienickému vybaveniu domácností, verejným kúpeľom a vodovodom. Akcia bola spojená s veľkým zľavovým výpredajom starších čísel časopisu Kremnický letopis, ktorého vydavateľom je práve združenie SOS Kremnica. Predalo sa cca 100 kusov a peniaze za ne budú použité na vydanie ďalšieho čísla časopisu.

    

 

Prezentácia Kremnických letopisov za rok 2012

Vo štvrtok 28. novembra 2013 sa uskutočnila pri príležitosti 685. výročia mesta Kremnice prezentácia čísel Kremnického letopisu za rok 2012. Ide o dve čísla, vydané z viacerých dôvodov s ročným oneskorením, z ktorých prvé sa venuje histórii Kremnice všeobecne (morový stĺp, spisovateľ G. K. Zechenter-Laskomerský, sochy z Dolnej brány, hokej, Vincentky, žurnalistika, lyžovanie), druhé tematicky dejinám kremnickej hudy (texty pochádzajú z vedeckého seminára Ars Kremniciensis - Traditio et Tempore, ktorý sa uskutočnil na ZUŠ v Kremnici v apríli 2013, plus text k odhaleniu pamätnej tabule lekárovi a organológovi Pavlovi Hollému z Kremnice, ktoré zaštítilo naše združemie, a ktoré sa uskutočnilo v novembri 2012).

Podujatie sa uskutočnilo v hlavnej expozícii NBS - Múzea mincí a medailí na hlavnom námestí v Kremnici. Zúčastnili sa ho nadšenci kremnickej histórie. V rámci prezentácie odzneli prednášky o rodine G. K. Zechentera-Laskomerského (Peter Mišík) a o počiatkoch kremnického hokeja (Daniel Haas Kianička). Po zhliadnutí filmu z dejín mesta uzavrel podujatie tradičný vedomostný kvíz.

  

Odhalenie pamätnej tabule lekárovi a organológovi Pavlovi Hollému

23. novembra 2012 bola na dome č. 32/34 na Štefánikovom námestí v Kremnici odhalená pamätná tabuľa kremnickému lekárovi, organistovi a organológovi Pavlovi Hollému (1912 - 1988), ktorého 100. výročie narodenia sme si pripomenuli práve v roku 2012. Podujatia sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí - rodinných príslušníkov, priateľov a kolegov dr. Hollého či prosto tých, čo mu prišli vzdať úctu. Na začiatku podujatia sa prítomným prihovoril D. Haas Kianička, potom vystúpili žiaci žakladnej umeleckej školy s hudobným programom. Život Pavla Hollého priblížil auditóriu prof. Boris Banáry, čo-to z jeho súkromného života prezradil najstarší syn Karol Hollý. Napokon prítomných pozdravil viceprimátor mesta Kremnice p. Igor Kríž. Podujatie vyvrcholilo samotným odhalením tabule a malou recepciou.

Z výtvarného hľadiska zaujímavá pamätná tabuľa sa skladá z mramorového podkladu v tvare organových píšťal a bronzového portrétneho medailónu. Dosku navrhol kremnický výtvarník Imrich Csaba Fodor (vysekal ju Ondrej Kilík), medailón vytvorila kremnická medailérka Mária Poldaufová (odlial ho Štefan Kuzmín). Tabuľa vznikla z iniciatívy prof. B. Banáryho a I. Cs. Fodora. Náklady na vyhotovenie tabule pokryla rodina Pavla Hollého, za čo im treba veľmi poďakovať. Administratívne a organizačné zabezpečenie jej výroby, ako aj samotného slávnostného aktu odhalenia pamätnej dosky zabezpečilo občianske združenie SOS Kremnica.

    

 

Prezentácia časopisu Kremnický letopis 2/2011

Dňa 25. apríla 2012 sa uskutočnila prezentácia jubilejného 20. čísla časopisu o dejinách Kremnice a jej okolia Kremnický letopis. Uzatvoril sa ním desiaty ročník vydávania tohto periodika. Keďže časopis naše združenie vydáva dvakrát do roka, ide v prípade jubilea o číslo 2/2011. V doterajších číslach bolo publikovaných takmer 150 článkov z dejín Kremnice, a to od domácich i zahraničných (Česko, Nemecko, Maďarsko) historikov. V druhom čísle z roku 2011 boli publikované nové zaujímavé príspevky - z dejín vydávania časopisu Kremnický rumaj (tak sa volalo prvých 9 čísel Kremnického letopisu), z dejín kremnického lyžovania, z dejín renesančného školstva, z dejín rodiny spisovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského, z dejín zájazdného hostinca na Dolnej Vsi pri Kremnici, zo zvykolsovia týkajúceho sa krstov na Lúčkach pri Kremnici v 19. storočí, ako aj články o ukončení rafinácie zlata a striebra v Kremnici v roku 1956 a o vyobrazení kremnického Mestského hradu na erbe z roku 1552.

Prezentácia časopisu mala slávnostný charakter. Na začiatku bola premietnutá časť staršieho filmu o Gustávovi Kazimírovi Zechenterovi-Laskomerskom. Nalsedovalo 5 krátkych prednášok prezentujúcich príspevky uverejnené v časopise. Vystúpenia autorov sa striedali s hudobnými vstupmi, ktoré zabezpečili Klárika Štroffeková a Nikola Nižnik zo ZUŠ v Kremnici (K. Štroffeková je členkou združenia SOS Kremnica). Podujatie vyvrcholilo vedomostným audiokvízom. Výhercovia získali zaujímavé ceny - knihu D. Bednářovej Z kuchyne kremnického baníka, knihu D. Haasa Kianičku Kremnica - mesto príbehov, Sprievodcu po meste Kremnica a všetkých 20. čísel Kremnického letopisu! na záver sme si pripili na zdravie a zaželali časopisu úspešnú budúcnosť.