SOS Kremnica

Podujatia k dejinám mesta

Prezentácia Kremnických letopisov za rok 2012

Vo štvrtok 28. novembra 2013 sa uskutočnila pri príležitosti 685. výročia mesta Kremnice prezentácia čísel Kremnického letopisu za rok 2012. Ide o dve čísla, vydané z viacerých dôvodov s ročným oneskorením, z ktorých prvé sa venuje histórii Kremnice všeobecne (morový stĺp, spisovateľ G. K. Zechenter-Laskomerský, sochy z Dolnej brány, hokej, Vincentky, žurnalistika, lyžovanie), druhé tematicky dejinám kremnickej hudy (texty pochádzajú z vedeckého seminára Ars Kremniciensis - Traditio et Tempore, ktorý sa uskutočnil na ZUŠ v Kremnici v apríli 2013, plus text k odhaleniu pamätnej tabule lekárovi a organológovi Pavlovi Hollému z Kremnice, ktoré zaštítilo naše združemie, a ktoré sa uskutočnilo v novembri 2012).

Podujatie sa uskutočnilo v hlavnej expozícii NBS - Múzea mincí a medailí na hlavnom námestí v Kremnici. Zúčastnili sa ho nadšenci kremnickej histórie. V rámci prezentácie odzneli prednášky o rodine G. K. Zechentera-Laskomerského (Peter Mišík) a o počiatkoch kremnického hokeja (Daniel Haas Kianička). Po zhliadnutí filmu z dejín mesta uzavrel podujatie tradičný vedomostný kvíz.

  

Odhalenie pamätnej tabule lekárovi a organológovi Pavlovi Hollému

23. novembra 2012 bola na dome č. 32/34 na Štefánikovom námestí v Kremnici odhalená pamätná tabuľa kremnickému lekárovi, organistovi a organológovi Pavlovi Hollému (1912 - 1988), ktorého 100. výročie narodenia sme si pripomenuli práve v roku 2012. Podujatia sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí - rodinných príslušníkov, priateľov a kolegov dr. Hollého či prosto tých, čo mu prišli vzdať úctu. Na začiatku podujatia sa prítomným prihovoril D. Haas Kianička, potom vystúpili žiaci žakladnej umeleckej školy s hudobným programom. Život Pavla Hollého priblížil auditóriu prof. Boris Banáry, čo-to z jeho súkromného života prezradil najstarší syn Karol Hollý. Napokon prítomných pozdravil viceprimátor mesta Kremnice p. Igor Kríž. Podujatie vyvrcholilo samotným odhalením tabule a malou recepciou.

Z výtvarného hľadiska zaujímavá pamätná tabuľa sa skladá z mramorového podkladu v tvare organových píšťal a bronzového portrétneho medailónu. Dosku navrhol kremnický výtvarník Imrich Csaba Fodor (vysekal ju Ondrej Kilík), medailón vytvorila kremnická medailérka Mária Poldaufová (odlial ho Štefan Kuzmín). Tabuľa vznikla z iniciatívy prof. B. Banáryho a I. Cs. Fodora. Náklady na vyhotovenie tabule pokryla rodina Pavla Hollého, za čo im treba veľmi poďakovať. Administratívne a organizačné zabezpečenie jej výroby, ako aj samotného slávnostného aktu odhalenia pamätnej dosky zabezpečilo občianske združenie SOS Kremnica.

    

 

Prezentácia časopisu Kremnický letopis 2/2011

Dňa 25. apríla 2012 sa uskutočnila prezentácia jubilejného 20. čísla časopisu o dejinách Kremnice a jej okolia Kremnický letopis. Uzatvoril sa ním desiaty ročník vydávania tohto periodika. Keďže časopis naše združenie vydáva dvakrát do roka, ide v prípade jubilea o číslo 2/2011. V doterajších číslach bolo publikovaných takmer 150 článkov z dejín Kremnice, a to od domácich i zahraničných (Česko, Nemecko, Maďarsko) historikov. V druhom čísle z roku 2011 boli publikované nové zaujímavé príspevky - z dejín vydávania časopisu Kremnický rumaj (tak sa volalo prvých 9 čísel Kremnického letopisu), z dejín kremnického lyžovania, z dejín renesančného školstva, z dejín rodiny spisovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského, z dejín zájazdného hostinca na Dolnej Vsi pri Kremnici, zo zvykolsovia týkajúceho sa krstov na Lúčkach pri Kremnici v 19. storočí, ako aj články o ukončení rafinácie zlata a striebra v Kremnici v roku 1956 a o vyobrazení kremnického Mestského hradu na erbe z roku 1552.

Prezentácia časopisu mala slávnostný charakter. Na začiatku bola premietnutá časť staršieho filmu o Gustávovi Kazimírovi Zechenterovi-Laskomerskom. Nalsedovalo 5 krátkych prednášok prezentujúcich príspevky uverejnené v časopise. Vystúpenia autorov sa striedali s hudobnými vstupmi, ktoré zabezpečili Klárika Štroffeková a Nikola Nižnik zo ZUŠ v Kremnici (K. Štroffeková je členkou združenia SOS Kremnica). Podujatie vyvrcholilo vedomostným audiokvízom. Výhercovia získali zaujímavé ceny - knihu D. Bednářovej Z kuchyne kremnického baníka, knihu D. Haasa Kianičku Kremnica - mesto príbehov, Sprievodcu po meste Kremnica a všetkých 20. čísel Kremnického letopisu! na záver sme si pripili na zdravie a zaželali časopisu úspešnú budúcnosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácia Kremnického letopisu 1/2011

Prezentácia Kremnického letopisu 1/2011

Dňa 12. 10. 2011 sa uskutočnila v priestoroch numizmatickej expozície kremnického múzea prezentácia ďalšieho čísla časopisu Kremnický letopis (1/2011). Za prítomnosti "histórie chtivých" Kremničanov referovali jednotliví autori o svojich témach. Viliam Neuschl pohovoril o tom, ako kráľ Žigmund Luxemburský predal Kremnici v roku 1429 štyri obce - Kunešov, Lúčky, Hornú a Dolnú Ves, Barbora Glocková predniesla príspevok o jednom z obrazov s výjavmi zo života sv. Františka, ktoré sa nachádzajú na oratóriu kremnického františkánskeho kostola a momentálne sa reštaurujú, Peter Mišík informoval o najstaršom vyobrazení súčasného slovenského znaku, a to na pečati z roku 1335, Daniel Kianička sa venoval dejinám kremnickej rodiny Freiseisenovcov v 18. storočí a napokon Antónia Ťahún-Mendelová prednášala o dejinách hudby v Kremnici od roku 1861 do súčasnosti. Súčasťou podujatia bol tradičný výherný kvíz.

Ako vydavatelia časopisu sme radi, že Kremničania majú záujem o svoje dejiny, zúčastňujú sa podujatí venovaných histórii mesta a v hojnom počte pripievajú článkami aj do Kremnického letopisu. Združenie SOS Kremnica momentálne pripravuje ďalšie číslo časopisu (2/2011), ktoré by malo výjsť na prelome rokov 2011 a 2012.

         

    

Cechové hody kremnické

Dňa 23. júla 2011 sme sa ako združenie predstavili na Cechových hodoch kremnických, a to so stánkom, pri ktorom si mohli návštevníci hodov zasúťažiť, prípadne kúpiť nami vydávaný časopis o dejinách Kremnice Kremnický letopis. V rámci súťaže sme "testovali" záujemcov zo znalostí starých zákutí Kremnice (podľa fotografií), zároveň mohli ľudia hádať, na čo slúžili rôzne staré predmety (dátumovačka na pôvodné železničné cestovné lístky, dopravná značka z bane, skautská rovnošata a fragment z opony z františkánskeho divadla...). Úspešných súťažiacich sme odmeňovali replikou historickej pohľadnice Kremnice a "sladkou maličkosťou". Na podujatí sapäť ako vždy siahodlho debatovalo o dejinách mesta...