SOS Kremnica

Podujatia k dejinám mesta

Odhalenie sochy kráľa Karola Róberta z Anjou na námestí v Kremnici

Dňa 24. februára 2011 bola spolu so slávnostným aktom zapísania Mincovne Kremnica, š. p. do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva a otvorením priestorov novej raziarne medailí odhalená v priestore pred mincovňou aj socha uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou, ktorý 17. novembra 1328 vydal listinu o založení mesta Kremnice a zriadil tu aj kráľovskú mincovňu a komoru. Socha (bronzové poprsie s architektonickým podstavcom) vznikla ako výsledok spolupráce kremnickej mincovne a zruženia SOS Kremnica. V roku 2009 oslovil združenie s myšlienkou realizovať takýto pamätník riaditeľ Mincovne Kremnica, š. p. Ing. Vlastimil Kalinec. Jeho myšlienka silno zarezonovala v našich radoch, pretože Karol Róbert  si už dávno zaslúžil mať v Kremnici na seba pamiatku. Po vzájomnej dohode mincovňa poukázala združeniu 2% zo svojich daní za rok 2008 a z týchto financií bolo hradené vytvorenie pamätníka. Realizáciu sochy a podstavca organizačne zabezpečilo naše združenie. Pamätník s bronzovým poprsím kráľa vytvoril mladý revišťsko-bratislavský sochár Mgr. art Pavol Dubina. Sochu odliali kremnickí odlievači Kamil Gubán a Ján Konuš, andezitový podstavec s textami vyrobila firma Vodostav – Kamenárstvo zo Zlatých Moraviec. Sochu slávnostne odhalil za prítomnosti ministra financií Ivana Mikloša, zástupcov Národnej banky Slovenska, mincovne, novinárskej obce a ďalších hostí predseda združenia Daniel Kianička.

 

         

 

Prezentácia najnovších čísel časopisu Kremnický letopis

17. marca 2011 boli slávnostne prezentované najnovšie čísla časopisu o dejinách Kremnice a jeho okolia Kremnický letopis, ktorý vydáva združenie SOS Kremnica od roku 2001. Išlo o čísla 2/2008, 1-2/2009 a 1-2/2010. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch numizmatickej expozície kremnického múzea v meštianskom dome 11/21 na Štefánikovom námestí v Kremnici. V prvej časti odzneli prednášky z dejín Kremnice. Pani Darina Salátová hovorila o aktivitách kremnických pobočiek Matice slovenskej a spolku žien Živena v období medzivojnovej českoslobenskej republiky, Jindřich Cupák o dejinách abstinentských snáh v Kremnici, Milan Rybársky o kostole sv. Jána na Kremnických Baniach, Štefan Grosch o medailérovi Antonovi Hámovi, Peter Mišík o zlatníkovi a rytcovi Petrovi Gallicovi a Daniel Kianička o dejinách kremnickej rodiny Freiseisen, o kremnickom streleckom spolku v 18. storočí, o registri klenotov mesta Kremnica z roku 1724 a o cestovateľovi Emilovi Holubovi a Kremnici. V druhej časti podujatia sa uskutočnila súťaž. Prítomní hádali o aké kremnické historické brány, dvere a portály ide na premietaných obrázkoch. Traja výhercovia boli na záver odmenení tromi číslami časopisu Kremnický letopis, zborníkom Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice a DVD-filmom Stará dobrá Kremnica. 

Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.