SOS Kremnica

Podujatia k dejinám mesta

Prezentácia Kremnického letopisu 1/2011

Prezentácia Kremnického letopisu 1/2011

Dňa 12. 10. 2011 sa uskutočnila v priestoroch numizmatickej expozície kremnického múzea prezentácia ďalšieho čísla časopisu Kremnický letopis (1/2011). Za prítomnosti "histórie chtivých" Kremničanov referovali jednotliví autori o svojich témach. Viliam Neuschl pohovoril o tom, ako kráľ Žigmund Luxemburský predal Kremnici v roku 1429 štyri obce - Kunešov, Lúčky, Hornú a Dolnú Ves, Barbora Glocková predniesla príspevok o jednom z obrazov s výjavmi zo života sv. Františka, ktoré sa nachádzajú na oratóriu kremnického františkánskeho kostola a momentálne sa reštaurujú, Peter Mišík informoval o najstaršom vyobrazení súčasného slovenského znaku, a to na pečati z roku 1335, Daniel Kianička sa venoval dejinám kremnickej rodiny Freiseisenovcov v 18. storočí a napokon Antónia Ťahún-Mendelová prednášala o dejinách hudby v Kremnici od roku 1861 do súčasnosti. Súčasťou podujatia bol tradičný výherný kvíz.

Ako vydavatelia časopisu sme radi, že Kremničania majú záujem o svoje dejiny, zúčastňujú sa podujatí venovaných histórii mesta a v hojnom počte pripievajú článkami aj do Kremnického letopisu. Združenie SOS Kremnica momentálne pripravuje ďalšie číslo časopisu (2/2011), ktoré by malo výjsť na prelome rokov 2011 a 2012.

         

    

Cechové hody kremnické

Dňa 23. júla 2011 sme sa ako združenie predstavili na Cechových hodoch kremnických, a to so stánkom, pri ktorom si mohli návštevníci hodov zasúťažiť, prípadne kúpiť nami vydávaný časopis o dejinách Kremnice Kremnický letopis. V rámci súťaže sme "testovali" záujemcov zo znalostí starých zákutí Kremnice (podľa fotografií), zároveň mohli ľudia hádať, na čo slúžili rôzne staré predmety (dátumovačka na pôvodné železničné cestovné lístky, dopravná značka z bane, skautská rovnošata a fragment z opony z františkánskeho divadla...). Úspešných súťažiacich sme odmeňovali replikou historickej pohľadnice Kremnice a "sladkou maličkosťou". Na podujatí sapäť ako vždy siahodlho debatovalo o dejinách mesta...

 

    

 

    

Odhalenie sochy kráľa Karola Róberta z Anjou na námestí v Kremnici

Dňa 24. februára 2011 bola spolu so slávnostným aktom zapísania Mincovne Kremnica, š. p. do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva a otvorením priestorov novej raziarne medailí odhalená v priestore pred mincovňou aj socha uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou, ktorý 17. novembra 1328 vydal listinu o založení mesta Kremnice a zriadil tu aj kráľovskú mincovňu a komoru. Socha (bronzové poprsie s architektonickým podstavcom) vznikla ako výsledok spolupráce kremnickej mincovne a zruženia SOS Kremnica. V roku 2009 oslovil združenie s myšlienkou realizovať takýto pamätník riaditeľ Mincovne Kremnica, š. p. Ing. Vlastimil Kalinec. Jeho myšlienka silno zarezonovala v našich radoch, pretože Karol Róbert  si už dávno zaslúžil mať v Kremnici na seba pamiatku. Po vzájomnej dohode mincovňa poukázala združeniu 2% zo svojich daní za rok 2008 a z týchto financií bolo hradené vytvorenie pamätníka. Realizáciu sochy a podstavca organizačne zabezpečilo naše združenie. Pamätník s bronzovým poprsím kráľa vytvoril mladý revišťsko-bratislavský sochár Mgr. art Pavol Dubina. Sochu odliali kremnickí odlievači Kamil Gubán a Ján Konuš, andezitový podstavec s textami vyrobila firma Vodostav – Kamenárstvo zo Zlatých Moraviec. Sochu slávnostne odhalil za prítomnosti ministra financií Ivana Mikloša, zástupcov Národnej banky Slovenska, mincovne, novinárskej obce a ďalších hostí predseda združenia Daniel Kianička.

 

         

 

Prezentácia najnovších čísel časopisu Kremnický letopis

17. marca 2011 boli slávnostne prezentované najnovšie čísla časopisu o dejinách Kremnice a jeho okolia Kremnický letopis, ktorý vydáva združenie SOS Kremnica od roku 2001. Išlo o čísla 2/2008, 1-2/2009 a 1-2/2010. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch numizmatickej expozície kremnického múzea v meštianskom dome 11/21 na Štefánikovom námestí v Kremnici. V prvej časti odzneli prednášky z dejín Kremnice. Pani Darina Salátová hovorila o aktivitách kremnických pobočiek Matice slovenskej a spolku žien Živena v období medzivojnovej českoslobenskej republiky, Jindřich Cupák o dejinách abstinentských snáh v Kremnici, Milan Rybársky o kostole sv. Jána na Kremnických Baniach, Štefan Grosch o medailérovi Antonovi Hámovi, Peter Mišík o zlatníkovi a rytcovi Petrovi Gallicovi a Daniel Kianička o dejinách kremnickej rodiny Freiseisen, o kremnickom streleckom spolku v 18. storočí, o registri klenotov mesta Kremnica z roku 1724 a o cestovateľovi Emilovi Holubovi a Kremnici. V druhej časti podujatia sa uskutočnila súťaž. Prítomní hádali o aké kremnické historické brány, dvere a portály ide na premietaných obrázkoch. Traja výhercovia boli na záver odmenení tromi číslami časopisu Kremnický letopis, zborníkom Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice a DVD-filmom Stará dobrá Kremnica. 

Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.