SOS Kremnica

Podujatia k dejinám mesta

Združenie SOS Kremnica a kremnické Amfitheatrum 2015

20. júna 2015 sa uskutočnil v Zechenterovej záhrade v Kremnici ďalší ročník festivalu Amfitheatrum, a to ako výsledok spolupráce viacerých subjektov - občianskeho združenia 1115, občianskeho združenia Kremnica nad zlato, občianskeho združenia SOS Kremnica a Mesta Kremnica. Podujatie začalo o 16.30 a trvalo do 22.30. Súčasťou programu bolo divadelné vystúpenie pre deti Ako sa Gašpar takmer kráľom stal, premietnutie filmu Hobbit: bitka piatich armád a na úvod odznela prednáška o dejinách Zechenterovej záhrady, ktorú pripravila Mgr. Barbora Glocková, historička umenia, za združenie SOS Kremnica. Prednáška bola plná zaujímavých faktov a súvislostí. Koho by bližšie zaujímali, ten by mal vedieť, že text od dejinách záhrady spracovaný Barborou Glockovou bude publikovaný v časopise Kremnický letopis 1/2015.

 

 

Prezentácia Kremnických letopisov za rok 2013

Dňa 10. decembra 2014 sa uskutočnila tradičná prezentácia nových čísel časopisu Kremnický letopis - tentokrát dvoch čísel za rok 2013. Podujatie sa uskutočnilo v numizmatickej expozícii NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica. Obsahom Kremnického letopisu 1/2013 bola bibliografia všetkých článkov uverejnených v časopisoch Kremnický rumaj a Kremnický letopis za roky 2001 - 2012. Čislo 2/2013 bolo zas venované 685. výročiu mesta Kremnica - publikovaný v ňom bol príspevok Petra Országa o dejinách Kremnice a dva príspevky Daniela Haasa Kianičku o dejinách hygieny v Kremnici a o kremnickom Mestskom hrade. Po prezentácii jednotlivých príspevkov nasledovalo premietanie filmu o dejinách Kremnice a podujatie ukončila výherná vedomostná súťaž.

Prednáška Ako Kremničanov zbojníci okrádali

Dňa 6. novembra 2014 sa v kine Akropola (od 18.00) uskutočnila ako výsledok spolupráce združení SOS Kremnica a 1115 prednáška Daniela Haasa Kianičku Ako Kremničanov zbojníci okrádali. Na podujatí sa poslucháči dozvedeli, že obyvateľov Kremnice ohrozovali pomerne často zbojníci, aj to, akým spôsobom sa tak dialo (prepady, násilie) a ako mesto proti nim bojovalo. Pomerne hojne navštívené podujatie sa stretlo u poslucháčov s úspechom.


Prednášky z dejín Kremnice

 

Na jar roku 2014 rozbehlo naše združenie prednáškový cyklus v kremnickom kine Akropola z dejín Kremnice. Ide o spoločný projekt občianskych združení SOS Kremnica a 1115 Kremnica (prevádzkovateľ kina). V prvom polroku sa uskutočnili dve prednášky Daniel Haasa Kianičku (SOS Kremnica).

Prvá (13. marca) mala názov Strach a hnus v Kremnici - Zápas mešťanov so špinou a nečistotami v dejinách mesta a pozývaní boli na ňu záujemcovia nasledujúcou anotáciou: Dnešné formy hygienickej starostlivosti o telo sú v podstate až produktom 19. storočia, predtým ľudia museli na uliciach prekračovať kopy odpadu a rôzneho svinstva, ktoré zapáchali na veľkú vzdialenosť, v okolí jatiek tiekli po zemi celé potoky teplej zvieracej krvi, po meste behali besné psi a mačky, ako sa s týmito problémami vyrovnávali Kremničania od stredoveku do konca 18. storočia sa dozviete na prednáške v kine Akropola...

Druhá prednáška prebehla 16. marca amala titul Zločin a trest v dejinách Kremnice - Ako Kremničania kradli, vraždili, smilnili a nadávali si... Anotácia: Zločin je fenoménom, ktorý sprevádza ľudstvo od nepamäti. Tak ako z iných lokalít aj z Kremnice sa dochovalo množstvo prameňov dokumentujúcich dejiny kriminality. K najrozšírenejším zločinom patrili v minulosti krádeže, po nich nasledovali lúpeže, zabitia a vraždy. Často sa bolo možné stretnúť aj s porušovaním manželského poriadku či vzájomnými urážkami. Aké boli rozdiely medzi súčasnosťou a minulosťou v oblasti kriminality sa dozviete na prednáške v kine...

Obe prednášky boli úspešné a zúčastnilo sa ich, na prekvapenie, pomerne veľa poslucháčov. Pri prednáškach sa aj premietalo a "používali názorné pomôcky". V bare kina sa mohli všetci pekne občerstviť... Dve prednášky z cyklu sa pripravujú aj na jeseň 2014.

Zábery z prednášky o hygiene, foto: Eniac

Výrezy z plagátov, grafika: Eniac

 

Prednáška Daniela Haasa Kianičku o dejinách hygieny v Kremnici

6. februára 2014 zorganizovalo združenie SOS Kremnica v spolupráci s Knižnicou Jána Kollára v Kremnici prednášku predsedu združenia Daniela Haasa Kianičku. Podujatie sa uskutočnilo od 16. hodiny v priestoroch čitárne knižnice na Štefánikovom námestí a zúčastnilo sa ho zhruba 40 záujemcov o kremnické dejiny. Prednášajúci predstavil prítomným dejiny hygieny v Kremnici od stredoveku do konca 18. storočia. Venoval sa najmä hygienickému vybaveniu domácností, verejným kúpeľom a vodovodom. Akcia bola spojená s veľkým zľavovým výpredajom starších čísel časopisu Kremnický letopis, ktorého vydavateľom je práve združenie SOS Kremnica. Predalo sa cca 100 kusov a peniaze za ne budú použité na vydanie ďalšieho čísla časopisu.