SOS Kremnica

Konferencie

Konferencia Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice

V dňoch 6. a 7. júna 2007 sa v Kremnici uskutočnila medzinárodná odborná konferencia Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. Združenie SOS Kremnica bolo jedným z organizátorov konferencie a na konci roka vydalo z konferenčných príspevkov viac ako 200-stranový zborník o negatívach plánovanej ťažby v Kremnici, ale i o dejinách a prírode mesta a jeho okolia. Viac o konferencii a zborníku nájdete v kapitole o vydavateľských aktivitách združenia. ( ..tu )

 - foto z Msú

Konferencia Falšovatelia a problém fálz v dejinách

V roku 2004 sa občianske združenie SOS Kremnica na podnet Sekcie archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied spolupodieľalo na organizácii vedeckej konferencie Falšovatelia a problém fálz v dejinách. Konferencia sa za spoluúčasti Mesta Kremnica a NBS – Múzea mincí a medailí uskutočnila v dňoch 6. – 8. októbra 2004 v priestoroch kremnickej radnice. Na konferencii odznelo množstvo vskutku zaujímavých príspevkov. V rámci sprievodného programu pripravilo združenie SOS Kremnica pre účastníkov prehliadku historického centra mesta, vrátane honosného, no zchátraného komplexu františkánskeho kláštora na námestí.

Odborný seminár Ochrana kultúrneho dedičstva v Kremici a okolí

Dňa 4. októbra 2001 sa v Kremnici uskutočnil odborný seminár Ochrana kultúrneho dedičstva v Kremici a okolí. Seminár pripravil Okresný úrad v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica a NBS – Múzeom mincí a medailí Kremnica, a to v intenciách záverov zo zasadaní Koordinčnej skupiny regiónu Stredné pohronie a pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky. Mimovládne organizácie zastupoval na seminári, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti ukončenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva, Daniel Kianička z občianskeho združenia SOS Kremnica. Pre podujatie pripravil prednášku s názvom O pamiatkách a o význame budúcnosti, ktorá bola neskôr uverejnená v časopise Okno,vydávanom nadáciou Národný trust pre historické miesta a krajinu Slovenska.

- foto pozvánky